Tài liệu‎ > ‎

Phương pháp giảng dạy


- Chương trình Giáo dục của Intel Xem và Diễn đàn Dạy học Intel Xem


- Dạy và học tích cực của Dự án Việt-Bỉ Xem

- Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá Tải xuống

- Bài giảng về phương pháp, kỹ thuậy dạy và học tích cực Xem

- Mạng giáo dục Xem

- Phương pháp giáo dục Xem
ċ
Dayhoctichcuc.zip
(9126k)
Võ Thanh Phong,
01:01, 3 thg 7, 2016
ċ
Dyahocnhom.zip
(77k)
Võ Thanh Phong,
01:04, 3 thg 7, 2016
ċ
Mot so phuong phap day hoc tich cuc (1).rar
(31k)
Võ Thanh Phong,
00:34, 3 thg 7, 2016
ċ
Mot so phuong phap day hoc tich cuc (2).rar
(26k)
Võ Thanh Phong,
00:34, 3 thg 7, 2016
ċ
Mot so phuong phap day hoc tich cuc (3).rar
(26k)
Võ Thanh Phong,
00:34, 3 thg 7, 2016
ĉ
Võ Thanh Phong,
02:20, 3 thg 7, 2016
ĉ
Võ Thanh Phong,
02:20, 3 thg 7, 2016
Ċ
Võ Thanh Phong,
02:23, 3 thg 7, 2016
ĉ
Võ Thanh Phong,
02:29, 3 thg 7, 2016
Comments