Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc

Xem thêm:
Hướng dẫn sử dụng máy trắc địa trên SUJCOM Liên kết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  370k v. 3 21:02, 8 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  340k v. 1 15:46, 23 thg 3, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  105k v. 3 21:02, 8 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Horizon HTS580   673k v. 2 03:24, 5 thg 7, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC305  730k v. 5 06:46, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC403, TC405, TC407  5968k v. 6 06:48, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TPS400 series  317k v. 5 06:50, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TPS800  1503k v. 5 06:53, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS02-3", TS02-5" và TS02-7"   656k v. 5 06:54, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng các máy toàn đạc của Leica  7120k v. 6 22:35, 28 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Instruction Manual Total Station Nikon DTM-332, DTM-352, DTM-362   3852k v. 9 06:58, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM-332, DTM-352, DTM-362 và phần mềm TransIt v2.36 Nikon   1536k v. 9 04:15, 10 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM-522, DTM-532 và DTM-552  1543k v. 8 07:07, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM-652 và phần mềm TransIt v2.36 Nikon  1653k v. 7 13:23, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc laser Nikon NPL-302 series  1935k v. 6 13:25, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc laser Nikon NPL-522  1471k v. 5 07:10, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc laser Nikon NPL-632  1623k v. 5 07:11, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng các máy toàn đạc (DTM) và các máy của toàn đạc laser (NPL) của Nikon  9063k v. 5 22:47, 28 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Pentax R322  913k v. 2 15:04, 24 thg 12, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đinh Quang Vinh. 2013. Ứng dụng máy "Pentax" trong công tác trắc địc và quản lý đất đai. Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.  1949k v. 2 15:03, 24 thg 12, 2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng máy toàn đạc của SOKKIA CX/ES series  532k v. 2 14:12, 13 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc SOKKIA SET 210, SET 310, SET 510 và SET 610     530k v. 5 14:07, 27 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc SOKKIA SET 220, SET 320, SET 520 và SET 620    6823k v. 8 13:30, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc SOKKIA SET 230R, SET 330R, SET 530R và SET 630R   606k v. 6 13:31, 9 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng máy toàn đạc của SOKKIA   6639k v. 5 23:18, 28 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  51k v. 2 13:09, 27 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Instruction manual electronic total station TOPCON GTS-600 series  1195k v. 5 04:58, 10 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  51k v. 2 13:06, 27 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc TOPCON GTS-230N  66k v. 6 04:58, 10 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng máy toàn đạc của TOPCON  4765k v. 5 19:19, 13 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
Comments