Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc

Xem thêm:
Hướng dẫn sử dụng máy trắc địa trên SUJCOM Liên kết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  370k v. 3 21:02 08-10-2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  105k v. 3 21:02 08-10-2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Horizon HTS580   673k v. 2 03:24 05-07-2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC305  730k v. 5 06:46 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TC403, TC405, TC407  5968k v. 6 06:48 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TPS400 series  317k v. 5 06:50 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TPS800  1503k v. 5 06:53 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS02-3", TS02-5" và TS02-7"   656k v. 5 06:54 09-12-2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng các máy toàn đạc của Leica  7120k v. 6 22:35 28-09-2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Instruction Manual Total Station Nikon DTM-332, DTM-352, DTM-362   3852k v. 9 06:58 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM-332, DTM-352, DTM-362 và phần mềm TransIt v2.36 Nikon   1536k v. 9 04:15 10-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM-522, DTM-532 và DTM-552  1543k v. 8 07:07 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM-652 và phần mềm TransIt v2.36 Nikon  1653k v. 7 13:23 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc laser Nikon NPL-302 series  1935k v. 6 13:25 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc laser Nikon NPL-522  1471k v. 5 07:10 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc laser Nikon NPL-632  1623k v. 5 07:11 09-12-2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng các máy toàn đạc (DTM) và các máy của toàn đạc laser (NPL) của Nikon  9063k v. 5 22:47 28-09-2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Pentax R322  913k v. 2 15:04 24-12-2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đinh Quang Vinh. 2013. Ứng dụng máy "Pentax" trong công tác trắc địc và quản lý đất đai. Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.  1949k v. 2 15:03 24-12-2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng máy toàn đạc của SOKKIA CX/ES series  532k v. 2 14:12 13-05-2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc SOKKIA SET 210, SET 310, SET 510 và SET 610     530k v. 5 14:07 27-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc SOKKIA SET 220, SET 320, SET 520 và SET 620    6823k v. 8 13:30 09-12-2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc SOKKIA SET 230R, SET 330R, SET 530R và SET 630R   606k v. 6 13:31 09-12-2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng máy toàn đạc của SOKKIA   6639k v. 5 23:18 28-09-2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  51k v. 2 13:09 27-03-2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Instruction manual electronic total station TOPCON GTS-600 series  1195k v. 5 04:58 10-12-2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  51k v. 2 13:06 27-03-2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc TOPCON GTS-230N  66k v. 6 04:58 10-12-2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn nhanh sử dụng máy toàn đạc của TOPCON  4765k v. 5 19:19 13-08-2011 Võ Thanh Phong
Comments