Tài liệu‎ > ‎

Nghiệp vụ đo đạc

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc 


Clip kỹ thuật đo đạc     Liên kết 

Sokkia 30R Reflector


Phần mềm Trút số liệu đo đạc     Liên kếtXem thêm:
- Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam - VN-2000
- Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử trên SUJCOM
- Trút số liệu đo đạc trên TECOS