Tài liệu‎ > ‎

Lịch sử Việt Nam

"Dân ta phải biết sử ta"


An Nam chí lược. Lê Tắc. Viện Đại học Huế 1961 Xem Tải xuống

Đại Việt sử ký toàn thư. Lê Văn Hưu.  Nxb Khoa học Xã hội 1993 Xem Tải xuống

Đại Việt sử lược. Khuyết danh. Nxb TP HCM 1993 Xem Tải xuống

Đại Việt thông sử. Lê Quí Đôn. Nxb Khoa học Xã hội 1978 Xem Tải xuống

Khâm định Việt sử. Quốc Sử quán Triều Nguyễn. Nxb Giáo dục 1998 Xem Tải xuống

Lam Sơn thực lục. Nguyễn Trãi. Nxb Tân Việt (in lần thứ 3) 1956 Xem Tải xuống

Quốc triều chánh biên toát yếu. Cao Xuân Dục.  Nhóm Nghiên cứu sử địa Việt Nam 1972. Xem Tải xuống

Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Trung tâm Học liệu Bộ Giáo dục Xem Tải xuống

Việt sử tiêu án. Ngô Thời Sỹ.  Nxb Văn sử 1991 Xem Tải xuống

Việt sử toàn thư. Phạm Văn Sơn. Sài Gòn 1960 Xem Tải xuống
Tập san Sử Địa. Nguyễn Nhã chủ biên. 29 số (22 tập) Tải xuống

Sách
lịch sử trên trang Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương
Liên kết


Việt Nam - Cuộc chiến tranh mười ngàn ngày. Michael Maclear.  Trên site Trường ĐH Y tế công cộng

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Nguyễn Đình Đầu (1994). Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn Vĩnh Long. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh  06:57, 30 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1370k v. 1 14:48, 23 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hào khí Đồng Nai  1311k v. 2 01:45, 17 thg 7, 2016 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Tắc - An Nam chí lược - Viện Đại học Huế 1961  1307k v. 6 04:58, 14 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Văn Hưu - Đại Việt sử ký toàn thư - Nxb Khoa học Xã hội 1993  6542k v. 6 04:58, 14 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Khuyết danh - Đại Việt sử lược - Nxb TP HCM 1993  935k v. 7 21:47, 13 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Quí Đôn - Đại Việt thông sử - Nxb Khoa học Xã hội 1978  922k v. 8 21:47, 13 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quốc Sử quán Triều Nguyễn - Khâm định Việt sử - Nxb Giáo dục 1998  8455k v. 7 04:58, 14 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Trãi - Lam Sơn thực lục - Nxb Tân Việt (in lần thứ 3) 1956   309k v. 7 04:58, 14 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Cao Xuân Dục - Quốc triều chánh biên toát yếu - Nhóm Nghiên cứu sử địa Việt Nam 1972  2163k v. 6 21:47, 13 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Trần Trọng Kim - Việt Nam sử lược - Trung tâm Học liệu Bộ Giáo dục  3151k v. 6 21:47, 13 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đào Duy Anh - Việt Nam văn hóa sử cương  6551k v. 2 01:55, 2 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngô Thời Sỹ - Việt sử tiêu án - Nxb Văn sử 1991  1246k v. 7 21:47, 13 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Phạm Văn Sơn - Việt sử toàn thư - Chưa xác định  3341k v. 6 21:47, 13 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Huỳnh Minh. Bạc Liêu xưa. Nxb Thanh niên 2002  15594k v. 2 03:49, 18 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Huỳnh Minh. Cần Thơ xưa. Nxb Thanh niên 2002  14870k v. 2 03:50, 18 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Văn Kiềm & Huỳnh Minh. Tân Châu xưa. Nxb Thanh niên 2002   17205k v. 2 03:53, 18 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Huỳnh Minh. Tây Ninh xưa. Nxb Thanh niên 2002  16587k v. 2 03:52, 18 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Huỳnh Minh. Vĩnh Long xưa. Nxb Thanh niên 2002  19619k v. 2 03:54, 18 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Huỳnh Minh. Vũng Tàu xưa. Nxb Thanh niên 2002  15005k v. 2 03:54, 18 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Comments