Tài liệu‎ > ‎

Kỹ năng tư duy

"Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người." A. Einstein


Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập Liên kết

Khoảnh khắc kỳ diệu     Liên kết

Kỹ năng, tài liệu kỹ năng, khoá học kỹ năng Liên kết 

Tư duy tích cực trên site Đọt Chuối Non Liên kết Tải xuống

Nghệ thuật sống: Những câu danh ngôn, những câu chuyện và bài học cuộc sống Liên kết

Đặt mục tiêu và thực hiện mục tiêu trên DELTAVIET

Bản đồ tư duy (Giản đồ ý) trên trang Tuổi trẻ online và các clip trên Người đương thờiVTV1VTV3, VTC1

Học cách tư duy tích cực trên site TaiLieu.VN Liên kết

Dale Carnegie (Nguyễn Hiến Lê dịch).
- Đắc Nhân Tâm Xem Tải xuống Nghe: Phần 1, Phần 2Phần 3
- Quẳng gánh lo đi mà vui sống Xem Tải xuống Nghe

Tuệ ngữ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Xem Tải xuống


Kỹ năng mềm
-
Kỹ năng
- Hiếu học
ĉ
Võ Thanh Phong,
05:18, 17 thg 11, 2010
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:35, 27 thg 10, 2010
ĉ
Võ Thanh Phong,
13:16, 19 thg 12, 2010
ć
Võ Thanh Phong,
05:33, 17 thg 11, 2010
Comments