Tài liệu‎ > ‎

IRRI

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
IRRI. 1989.Các côn trùng nhện và nguồn bệnh có ích (Bản Tiếng Việt). NXB Nông nghiệp  23:59, 30 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1374k v. 1 23:51, 30 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
IRRI. 1983. Những thiệt hại trên ruộng lúa nhiệt đới (Tiếng Việt). NXB IRRI & Đại học Cần Thơ  00:07, 1 thg 7, 2014 Võ Thanh Phong
Comments