Tài liệu‎ > ‎

Chính tả tiếng Việt

"Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt"


Tiếng Việt
- Tiếng Việt - Wikipedia       Xem Tải xuống
- Gắng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt - Vũ Khúc     Xem Tải xuống
- Hãy cùng chúng tôi giữ gìn tiếng Việt      Xem    
- Vấn đề chữ viết nhìn từ góc độ lịch sử tiếng Việt - Trần Trí Dõi     Xem Tải xuống
- Khái quát về sự hình thành và phát triển của Việt ngữ học - Nguyễn Thiện Giáp     Xem Tải xuống
- Những vấn đề chung về ngôn ngữ học, từ điển học, kho ngữ liệu     Vietlex


Xếp hạng văn bản     Liên kết

Người Việt không hiểu... tiếng Việt trên báo Thanh Niên


Từ vựng
- Vấn đề chuẩn hoá từ vựng tiếng Việt - Nguyễn Thiện Giáp     Xem Tải xuống
- Từ trong tiếng Việt - Mai Ngọc Chừ     Xem Tải xuống
- Một số từ ngoại lai Việt gốc Pháp thông dụng - Mạnh Hiếu     Xem Tải xuống
- Một số từ biến âm trong tiếng Việt miền Nam - Nguyễn Viết Sơn     Xem Tải xuống
- Bảng tham khảo về lựa chọn chính tả - Bộ Giáo dục và Đào tạo     Xem Tải xuống
- Cộng đồng x
ư lí tiếng Việt     Liên kết

Giúp viết đúng chính tả
VstarSchool
Ngôn ngữ . net


Dấu thanh
- Bàn về chuyện "đánh dấu thanh" trong tiếng Việt - Ðoàn Xuân Kiên      Xem Tải xuống
- Một ý kiến nhỏ về cách ghi dấu thanh trên vản bản tiếng Việt - Trần Thị Thìn     Xem Tải xuống


Dấu câu
- Các dấu câu trong tiếng Việt - Trung  tâm KHXH&NV Quốc gia      Xem Tải xuống


Viết hoa
- Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt - Bộ Giáo dục (Quyết định số 240/QĐ)     Xem  Tải xuống
- Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 07/2003/QĐ-BGD&ĐT)     Xem Tải xuống
- Quy định viết hoa - Bộ Nội vụ (Thông tư số 01/2011/TT-BNV)     Xem  Tải xuống


Chữ i và chữ y
- Chữ i và y trong chính tả tiếng Việt - Ðoàn Xuân Kiên     Xem Tải xuống
- Một số giải pháp cải tiến chữ quốc ngữ có liên quan đến vấn đề về vị trí đặt dấu thanh điệu và sử dụng “i/y” - Nhiều tác giả     Xem  Tải xuống
- Bàn tiếp về chuyện i ngắn y dài - Đào Tiến Thi.     LIên kết

Dấu hỏi và dấu ngã
- Phép bỏ dấu hỏi - ngã trong tiếng Việt & Việt ngữ hỏi ngã tự vị - Đinh Sĩ Trang     Xem Tải xuống
- Luật hỏi ngã - Hoàng Phê     Xem Tải xuống
- Dấu hỏi ngã - Ðoàn Xuân Kiên     Xem Tải xuống


Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt
- VietSpell    
Tải xuống
- CopCon    Liên kết
- VietCatholic Spell Unicode     Liên kết
- ViCheckSpelling    Liên kết

VTC1 Bi hài người Việt sai lỗi chính tả

 

VTV1 Báo chí đứng đầu sai lỗi chính tả


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Các dấu câu trong tiếng Việt. Nxb Khoa học Xã hội 2002  123k v. 2 15:51, 23 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Ðoàn Xuân Kiên. Dấu hỏi ngã. Trung tâm Văn hóa Xã hội Việt Nam tại Bỉ.  148k v. 3 15:32, 23 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hoàng Phê. Luật hỏi ngã. Trang Ca dao và Tục ngữ.  90k v. 2 15:35, 23 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đinh Sĩ Trang. Phép bỏ dấu hỏi - ngã trong tiếng Việt & Việt ngữ hỏi ngã tự vị. Vietnamese Buddhist Page.  410k v. 2 15:46, 23 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  126k v. 2 17:58, 24 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  105k v. 2 17:58, 24 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  178k v. 2 17:58, 24 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  123k v. 2 05:51, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  224k v. 2 05:52, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  189k v. 2 05:52, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  104k v. 3 05:52, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  71k v. 2 05:53, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  139k v. 2 05:52, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  86k v. 2 05:52, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  94k v. 2 14:48, 17 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt - Quyết định số 240/QĐ ngày 05 tháng 3 năm 1984 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  60k v. 2 14:48, 17 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  81k v. 2 05:50, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  5320k v. 2 15:04, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  114k v. 2 17:57, 24 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  279k v. 3 17:57, 24 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  178k v. 2 17:57, 24 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  117k v. 2 05:53, 25 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
Comments