Tài liệu‎ > ‎

Biến đổi khí hậu

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
ADB. 2011. Nghiên cứu Tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng ở Đồng bằng sông Cửu Long – Phần A  14627k v. 1 16:10, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Live&Learn - Plan International tại Việt Nam. 2012. Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu   16579k v. 1 15:24, 13 thg 7, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2014. Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.  15:19, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. 2011. Tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng. Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam  737k v. 1 14:52, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Clough B. 2014. Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn. Quyển 1. Trong Bộ sách giáo dục về rừng ngập mặn của Hiệp hội Sinh thái Rừng ngập mặn Quốc tế (ISME). ISME và ITTO (Tổ chức Gỗ nhiệt đới Quốc tế) xuất bản. Người dịch: Phan Văn Hoàng  2155k v. 1 15:22, 13 thg 7, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
FAO. Hướng dẫn nhanh về EX-ACT - Tính toán và xác định mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp  1561k v. 1 02:39, 17 thg 7, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. 2010. Dự án Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng Đồng bằng sông Cửu Long Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường.  5762k v. 1 15:17, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2011. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam   17435k v. 1 16:08, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam  2892k v. 1 15:37, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Anh Tuấn. 2011. Tác động của biến đổi khí hậu lên sản xuất lúa. Nhà xuất bản Nông nghiệp.  3939k v. 1 15:17, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. 2014. Di cư, tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam - Giảm nhẹ mức độ phơi bày trước hiểm họa và tổn thương từ khí hậu cực đoan thông qua di cư tự do và di dân theo định hướng. UN Việt Nam  724k v. 1 16:20, 5 thg 7, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2008. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP.   745k v. 1 15:31, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Oxfam. 2008. Viêt Nam: Biến đổi khí hậu, sự thích ứng và người nghèo. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin  2369k v. 1 15:54, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Rừng ngập mặn - Tài liệu giáo dục ngoại khóa dành cho giáo viên các trường trung học cơ sở ven biển  906k v. 1 04:55, 16 thg 11, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Live&Learn - Plan International tại Vietnam. Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu   10369k v. 1 15:48, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Live&Learn. 2013. Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai   4810k v. 1 15:24, 13 thg 7, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI). 2016. Nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu. Tài liệu tập huấn cán bộ nông nghiệp các tỉnh miền núi phía Bắc  3476k v. 1 15:53, 29 thg 10, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. 2010. Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật  3777k v. 1 14:48, 27 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM).2016. Thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua di cư: Một nghiên cứu về trường hợp Đồng bằng sông Cửu Long  7335k v. 1 15:41, 29 thg 10, 2017 Võ Thanh Phong
Comments