Pháp luật xây dựng, nhà ở

SAU 10/6/2016, CẤM KINH DOANH TẠI CĂN HỘ CHUNG CƯ

Theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, cá nhân, tổ chức không được kinh doanh vũ trường, vật liệu gây cháy nổ; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc và các hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác trong phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư. Nếu kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày 01/07/2015, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày 10/12/2015; quá thời hạn này (tức sau ngày 10/06/2016), tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, Nghị định quy định, người mua nhà ở thương mại được phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà đối với nhà đã

 

 nhận bàn giao (bao gồm cả nhà mua làm nhà ở phục vụ tái định cư) nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo Nghị định này, trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhà ở, chủ đầu tư, bên tặng cho phải kiểm tra thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc đề nghị Sở Xây dựng cung cấp thông tin để xác định số lượng nhà ở được bán, cho thuê mua, được tặng cho nhưng phải đảm bảo số lượng căn hộ chung cư mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư; tối đa 250 căn nhà riêng lẻ trường hợp trên địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường, chỉ có một dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại với số lượng nhà tương đương 2.500 căn… Mọi giao dịch mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài vượt quá số lượng nêu trên đều không có giá trị pháp lý và không được cấp Giấy chứng nhận; bên bán, cho thuê mua nhà ở phải bồi thường thiệt hại cho bên mua, thuê mua nhà ở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015.

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHẢI BẢO HÀNH TỐI THIỂU 12 THÁNG

Ngày 12/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, quy định nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện.

Đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I, thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng từ khi nghiệm thu và tối thiểu là 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại. Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, cụ thể, không ít hơn 60 tháng với nhà chung cư từ 09 tầng trở lên và các loại nhà ở khác được đầu tư xây dựng bằng ngân sách Nhà nước; không ít hơn 36 tháng đối với chung cư từ 04 - 08 tầng và tối thiểu 24 tháng với nhà ở còn lại.
 

 

Ngoài ra, Nghị định cũng có quy định chi tiết về mức tiền bảo hành tối thiểu với công trình sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó, với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I, mức tiền bảo hành tối thiểu bằng 3% giá trị hợp đồng; với công trình xây dựng cấp còn lại, mức tiền bảo hành ít nhất bằng 5% giá trị hợp đồng. Đối với các công trình sử dụng vốn khác, có thể tham khảo các mức bảo hành tối thiểu nêu trên để áp dụng.

Cũng theo Nghị định này, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình xây dựng phải kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng công trình; việc bảo dưỡng công trình phải được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm và quy trình bảo trì công trình xây dựng đã được phê duyệt.

Nguồn: luatvietnam.vn

- Trang văn bản pháp luật thuộc Bộ Xây dựng Liên kết;

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014  1160k v. 1 18:43, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Nhà ở năm 2014  3112k v. 1 18:42, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Xây dựng năm 2014  1389k v. 1 18:42, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  1135k v. 1 18:48, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng  1828k v. 1 18:47, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng  1182k v. 1 18:46, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng  2367k v. 1 18:45, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng  3049k v. 1 18:44, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ  339k v. 1 18:51, 26 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở  320k v. 1 14:22, 8 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng  354k v. 1 14:25, 8 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ  295k v. 1 14:23, 8 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Nhà ở 2005  569k v. 15 14:01, 24 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước  1393k v. 2 01:23, 7 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở   4414k v. 16 14:01, 24 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư  1161k v. 2 01:19, 7 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại  63k v. 2 01:43, 7 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 1600/QĐ-TTG ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long  36k v. 2 01:43, 7 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030  606k v. 2 14:05, 24 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 2009  162k v. 2 14:37, 30 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  488k v. 6 20:30, 30 thg 3, 2011 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Xây dựng năm 2005  259k v. 11 14:13, 19 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  381k v. 6 20:30, 30 thg 3, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  295k v. 6 20:30, 30 thg 3, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  94k v. 6 20:30, 30 thg 3, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng  733k v. 2 14:31, 30 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  271k v. 6 20:31, 30 thg 3, 2011 Võ Thanh Phong
Comments