Pháp luật tài nguyên nước

- Luật Tài nguyên nước năm 2012; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ; nước thải công nghiệp, sinh hoạt).


Xem thêm:
Tài nguyên nước     Liên kết
Nguyễn Thanh Sơn (2005). Giáo trình Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam. BXB Giáo dục     Xem    Tải xuống
Nguyễn Võ Châu Ngân (2003). Giáo trình Tài nguyên nước lục địa. Trường ĐH Cần Thơ.   Xem Tải xuống
Phạm Ngọc Dũng  và các thành viên (200?). Giáo trình Quản lý nguồn nước. Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội.   Xem Tải xuống
Hà Văn Khối (2005)Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước. NXB Nông nghiệp.   Xem Tải xuống
Phạm Ngọc Hải và Phạm Việt Hòa (2004). Kỹ thuật khai thác nước ngầm. NXB Nông nghiệp    Xem    Tải xuống
Tài nguyên nước ở Việt Nam và định hướng khai thác, sử dụng trong nền kinh tế quốc dân     Liên kết
Sổ tay phổ biến kiến thức tài nguyên nước Việt Nam     Tải xuống
Nước mưa & Chúng ta: 100 cách sử dụng nước mưa     Xem Tải xuống
Water Science for Schools     Liên kết


Thủy điện     Liên kết
Nông dân thiệt hại do thủy điện An Khê - Kanak xả lũ     Liên kết
Thủy điện xả lũ, Tuy Hòa lãnh đủ     Liên kết
Dệt Thái Tuấn xả “nước bẩn”        Liên kết


Dòng sông nghẽn mạch

Mê Kông - Dòng sông quá tải     Liên kết
Các đập nước và hồ chứa ở thượng nguồn: Có hay không nguy cơ môi sinh tiềm ẩn cho hạ nguồn sông Mekong?     Liên kết
Vấn đề Mekong có thể gây bất ổn chính trị và căng thẳng khu vực     Xem    Nghe

Nước mắt nông dân trên dòng Mekong?     Liên kết


Các bài viết của GS TSKH Nguyễn Ngọc Trân về Đồng bằng sông Cửu Long:

- Cần những mô hình mã nguồn mở, liên kết và vấn đề về số liệu cho ĐBSCL Liên kết
- Dòng sông và phát triển lãnh thổ      Xem Tải xuống
- Ứng phó với biến đổi khí hậu và biển dâng ở ĐBSCL và Duyên hải Miền Trung - Một số nhiệm vụ cần triển khai    Liên kết
- Mức nước biển dâng nào tại ĐBSCL     Xem Tải xuống
- Rất cần biết mực nước biển dâng thực tế  Liên kết
- Bến Tre, nước biển dâng và nguy cơ bị lún chìm, xâm thực     Liên kết
- Điều gì đang diễn ra ven biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh?     Liên kết
- Quốc lộ 53 trước giờ G!     Liên kết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Ngọc Trân. 2009. Dòng sông và phát triển lãnh thổ   434k v. 2 05:25, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Ngọc Trân. 2011. Mức nước biển dâng nào tại Đồng bằng sông Cửu Long   380k v. 2 05:25, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Lee T., 2015. Đến lúc cần đánh giá lại các dự án đầu tư năng lượng tiểu vùng Mê Kông. International Rivers và Mekong Watch  10888k v. 2 13:28, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Văn Tuần - Nguyễn Hữu Khải. 2001. Địa lý thuỷ văn. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2001  3020k v. 2 14:02, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Trung tâm Con người và Thiên nhiên - Thủy điện Mê Kông: Ai được, ai mất?  2264k v. 2 13:58, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
EPA. 2006. Khử trùng khẩn cấp nước uống  419k v. 2 14:03, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Ngô Thế Vinh. 2007. Mekong - Dòng sông nghẽn mạch. Tái bản lần I. NXB Văn nghệ mới  14:24, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Ngô Thế Vinh - Các bài viết về Mekong  14:08, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Thanh Sơn. 2005. Giáo trình Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam. NXB Giáo dục    3979k v. 5 05:28, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
EPA. Những điều cần biết về nước uống  134k v. 2 14:04, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Ngô Thế Vinh. 2009. Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng. Nxb Văn Nghệ Mới  13:28, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngô Thế Vinh - Ngược dòng sông Mekong thời hoang dã 1866 - 1873   134k v. 2 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Phạm Ngọc Hải và Phạm Việt Hòa (2004). Kỹ thuật khai thác nước ngầm. NXB Nông nghiệp  2525k v. 6 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Danh Tĩnh và Trịnh Lê Nguyên. 2006. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam - Nghiên cứu tài liệu về kinh nghiệm và mô hình thành công. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)   651k v. 2 13:28, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nước mưa và chúng ta - 100 cách sử dụng nước mưa. Cục Bảo vệ Môi trường biên dịch và xuất bản năm 2003 từ quyển sách Rainwater & You của nhóm tác giả Raindrops, Nhật Bản (1995)  3830k v. 2 17:53, 28 thg 7, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
World Bank. 2008. Dự án hỗ trợ kỹ thuật : Tăng cường năng lực thể chế cho kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam. Washington D.C. - The Worldbank.    666k v. 2 14:21, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
EPA. 2007. Tác động nước  501k v. 2 14:05, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thủy Nông vùng Đồng Tháp Mười thời Pháp thuộc  368k v. 2 18:06, 26 thg 3, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Đặc điểm 10 sông lớn của Việt Nam  15897k v. 2 18:09, 26 thg 3, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Tài nguyên nước năm 1998  222k v. 8 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Luật Tài nguyên nước năm 2012  373k v. 2 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 190/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước  112k v. 7 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi   192k v. 9 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch  216k v. 2 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Về quản lý lưu vực sông   283k v. 8 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP  144k v. 2 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản  1809k v. 2 13:28, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước   131k v. 8 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ Quy định thi hành Luật Tài nguyên nước   97k v. 8 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước  1293k v. 2 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo  212k v. 7 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải   230k v. 3 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước   166k v. 8 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 13/2007/TT-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất  196k v. 7 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 15/2008/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất  225k v. 7 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 16/2008/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ; nước thải công nghiệp, sinh hoạt)    269k v. 9 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 17/2006/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất  331k v. 8 13:59, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP  145k v. 10 14:00, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống  511k v. 9 14:00, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 134/2005/NĐ-CP   210k v. 7 14:00, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt  229k v. 7 14:00, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước  1187k v. 7 14:00, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/2003/NĐ-CP   75k v. 7 14:00, 1 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước  1087k v. 3 13:28, 29 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Comments