Đa dạng sinh học

Các bài viết trên trang Viet Ecology Foundation của:

GS Thái Công Tụng

BS Ngô Thế Vinh

Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã    Liên kết

Khoá học trực tuyến về Sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) Liên kết

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Về việc công bố danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển  732k v. 1 11:14, 30 thg 5, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1073k v. 1 14:55, 28 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Việt Dũng, 2016. Giảm thiểu tác động lên đa đạng sinh học từ các hoạt động phát triển ở Việt Nam. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature).  6235k v. 1 14:19, 28 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lịch sử Tự nhiên Việt Nam. Lê Đức Minh và Eleanor J. Sterling. http://voer.edu.vn/c/lich-su-tu-nhien-viet-nam/45df218a  1690k v. 1 15:20, 16 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Đa dạng sinh học năm 2008  385k v. 8 17:16, 19 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ  560k v. 1 23:49, 22 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học   826k v. 8 04:04, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen   1951k v. 8 04:05, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố Danh mục các khu bảo tồn   307k v. 1 23:55, 9 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen   894k v. 1 04:05, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư 22/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại     112k v. 9 04:06, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại   239k v. 1 13:57, 24 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Comments