Pháp luật khí tượng thuỷ văn

- Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 1993;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000;

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn năm 1994;

- Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000;

- Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn;

- Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

- Thông tư số 10/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT;

- Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.Xem thêm
- Hỏi đáp về khí tượng thuỷ văn    Liên kết
- Phổ biến kiến thức khí tượng thuỷ văn    Liên kết
- Mạng lưới trạm khí tượngtrạm thuỷ văn
- Clip: Động đất sóng thầnCảnh báo động đất
- Xem bản tin dự báo bão trên:
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Phổ biến giáo dục pháp luật: Luật Khí tượng thủy văn năm 2015  130k v. 1 05:05, 15 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Luật Khí tượng thủy văn năm 2015  2383k v. 1 05:04, 15 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000   169k v. 5 04:47, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định 38/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015   905k v. 1 05:10, 15 thg 6, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn   147k v. 5 04:47, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Ngọc Truyền. 2009. Bài giảng Khí tượng nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm Huế  944k v. 1 20:43, 9 thg 10, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn năm 1994  82k v. 5 05:45, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000  121k v. 5 05:45, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 17/2008/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn  1592k v. 1 03:36, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ   1894k v. 5 04:48, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai  1809k v. 1 20:25, 27 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT   41k v. 1 04:58, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 11/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thuỷ văn; quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn  89k v. 5 04:53, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thực hiện quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ  265k v. 1 05:07, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Phụ lục Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT  17k v. 1 05:08, 20 thg 9, 2013 Võ Thanh Phong
Comments