Chế độ sử dụng các loại đất

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm đất nuôi trồng thủy sản đất làm muối của hộ gia đình cá nhân  19k v. 1 01:32, 20 thg 2, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa   44k v. 1 14:34, 26 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa nước   361k v. 1 13:58, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp  41k v. 1 15:39, 12 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển   274k v. 2 13:59, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP  115k v. 1 14:14, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng  68k v. 1 14:19, 14 thg 7, 2013 Võ Thanh Phong
Comments