Pháp luật tài nguyên và môi trường

Pháp luật tài nguyên và môi trường pdf     ppt    Liên kết
Nội dung ôn thi     Xem Tải xuống

Thông báo:
Các bạn sinh viên Lớp ĐHLT QLĐĐ 2013 thực hiện 01 chuyên đề có nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường đáp ứng các yêu cầu sau
- Chủ đề mang tính thời sự
- Bài viết theo cấu trúc bài luận (1. Đặt vấn đề. 2. Phân tích vấn đề & 3. Nhận định vấn đề)     Xem thêm Tải xuống Hướng dẫn
- Có áp dụng văn bản có liên quan
- Chính tả tiếng Việt
gởi nộp file theo địa chỉ mail vtphong@vlcc.edu.vn đến hết ngày 29/4/2014.


NỘI DUNG

Chương 1: PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC     Liên kết

 

Chương 2: PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN    Liên kết

 

Chương 3: PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG     Liên kết

- Pháp luật bảo vệ và phát triển rừng

- Pháp luật đa dạng sinh học

- Pháp luật bảo vệ môi trường (Đánh giá tác động môi trường)


Chương 4: PHÁP LUẬT KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN    Liên kết

 

Chương 5: PHÁP LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ     Liên kết

 

Chương 6: PHÁP LUẬT XÂY DỰNG, NHÀ Ở    Liên kết

 

Chương 7: PHÁP LUẬT VĂN THƯ LƯU TRỮ    Liên kết


Xem thêm:

- Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Tổng cục Môi trường. 200 câu hỏi / đáp về môi trường.  1089k v. 1 19:32, 15 thg 12, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giảng Pháp luật tài nguyên và môi trường (pdf)  934k v. 4 14:04, 8 thg 7, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bài giảng Pháp luật tài nguyên và môi trường (ppt)  14290k v. 2 14:04, 8 thg 7, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Ngân hàng Thế giới, 2011. Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, Định giá đất và Giải quyết khiếu nại của dân  13:50, 14 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Đề cương học phần Pháp luật tài nguyên và môi trường (Đại học Đồng Tháp)  71k v. 3 15:43, 5 thg 6, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề cương học phần Pháp luật tài nguyên và môi trường  82k v. 4 17:41, 10 thg 7, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Cẩm nang hỏi đáp về Pháp luật Đất đai và Môi trường. Chương trình Hợp tác Việt Nam – Thụy Điển Tăng cường Năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường (SEMLA). 2007.   1651k v. 1 14:48, 7 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hỏi đáp pháp luật về tài nguyên và môi trường. Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2007.  2640k v. 2 14:48, 7 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Kiến thức pháp luật: Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1). Nxb Tư pháp. 2007.  721k v. 4 12:14, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Kiến thức pháp luật: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên - môi trường và cơ sở hạ tầng (Tập 2). Nxb Tư pháp. 2007.  1057k v. 1 12:12, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Kiến thức pháp luật: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân - gia đình các vấn đề xã hội (Tập 3). Nxb Tư pháp. 2007.  992k v. 1 12:15, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Kiến thức pháp luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 4). Nxb Tư pháp. 2007.  1328k v. 1 12:16, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Kiến thức pháp luật: Thủ tục hành chính - tư pháp (Tập 5). Nxb Tư pháp. 2007.  1078k v. 2 12:14, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành  617k v. 3 13:46, 14 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tài liệu ôn thi môn học pháp luật tài nguyên và môi trường lớp Cao đẳng Quản lý đất đai (Khoá 2010)  45k v. 4 13:54, 11 thg 10, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
NỘI DUNG ÔN TẬP Môn: Pháp luật tài nguyên và môi trường Lớp: ĐHLT Quản lý đất đai (Khoá 2011)  46k v. 2 05:54, 8 thg 7, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  46k v. 1 14:04, 24 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
NỘI DUNG ÔN TẬP Môn: Pháp luật tài nguyên và môi trường Lớp: Đại học liên thông Quản lý đất đai (Khoá 2012)  49k v. 1 23:27, 18 thg 1, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngân hàng Thế giới và các Đối tác Phát triển. 2010. Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2011: Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Trong Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, Hà Nội, ngày 7 - 8 tháng 12 năm 2010  3320k v. 1 12:19, 26 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Ngân hàng Thế giới và các Đối tác Phát triển. 2009. Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2010: Các thể chế hiện đại. Trong Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, Hà Nội, ngày 3 - 4 tháng 12 năm 2009  8976k v. 2 12:20, 26 thg 9, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tình huống pháp luật: Kinh tế tài nguyên môi trường và cơ sở hạ tầng (Tập 1). Nxb Tư pháp. 2007.  856k v. 1 12:23, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tình huống pháp luật: Dân sự hôn nhân - gia đình và các vấn đề xã hội (Tập 2). Nxb Tư pháp. 2007.  360k v. 1 12:25, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tình huống pháp luật: An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (Tập 3). Nxb Tư pháp. 2007.  416k v. 1 12:26, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tình huống pháp luật: Thủ tục hành chính - tư pháp ở cấp xã (Tập 4). Nxb Tư pháp. 2007.  248k v. 1 12:26, 15 thg 1, 2012 Võ Thanh Phong