Phần mềm‎ > ‎

Phần mềm Trút số liệu đo đạc

LEICA GeoOffice v4    Xem
Nikon TransIt v2.36 Tải xuống
Pentax DataLink DL01 v2.0    Tải xuống
Sokkia Link     Tải xuống
Topcon Link v6.04     Xem

Xem thêm:
- Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc    Liên kết
- Các quy định về thành lập bản đồ    Liên kết
- Phần mềm Bình sai lưới trắc địa    Liên kết
- Phần mềm Biên tập bản đồ    Liên kết

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  1047k v. 2 17:37, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn phần mềm trút dữ liệu toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230   841k v. 2 17:39, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn phần mềm trút dữ liệu toàn đạc điện tử Leica (TC400, TS02…)   697k v. 2 17:41, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sokkia Link (bản tiếng Anh)  5040k v. 2 17:25, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
LEICA GeoOffice v4  17:25, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Nikon TransIt v2.36  4789k v. 5 17:25, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Pentax DataLink DL01 v2.0  2348k v. 5 17:25, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Sokkia Link  13479k v. 5 17:25, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  636k v. 2 02:51, 5 thg 7, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Topcon Link v6.04  17:25, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
Comments