Phần mềm‎ > ‎

Phần mềm Nghiệp vụ địa chính


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Phần mềm In giấy chứng nhận (theo quy Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT)  14:45, 17 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu Thống kê đất đai (TK05 phiên bản 2.1)  5618k v. 1 06:10, 8 thg 2, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm địa chính - LandMap Suite Đặng Minh Tấn tập hợp và hướng dẫn  23:16, 21 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy trình công nghệ xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chính (Sử dụng phần mềm ViLIS 2.0) - Phạm Hồng Thắng  267k v. 2 01:17, 14 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thống kê đất đai  17644k v. 5 18:49, 31 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Phần mềm định giá đất VietReal 1.5  17371k v. 1 03:30, 19 thg 7, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm ViLIS 2.0 Express 14/6/2011  23:17, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ViLIS Express (theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT)  13:16, 28 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
Comments