Phần mềm‎ > ‎

Phần mềm Biên tập bản đồ

Xem thêm:
- Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc    Liên kết
- Các quy định về thành lập bản đồ    Liên kết
- Phần mềm Trút số liệu đo đạc     Liên kết
- Phần mềm Bình sai lưới trắc địa    Liên kết
ċ
anhdentrang_IrasB.rar
Xem Tải xuống
Bộ ảnh đen trắng được nắn trên I_RASB  17246k v. 1 05:18 14-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
anhmau_IrasC.rar
Xem Tải xuống
Bộ ảnh đen màu được nắn trên I_RASC  5584k v. 1 05:18 14-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
AutoCAD04-Crack.rar
Xem Tải xuống
Bẻ khóa sử dụng Phần mềm AutoCAD 2004   1k v. 3 12:13 11-03-2014 Võ Thanh Phong
ċ
AutoCAD2004
Xem
Phần mềm ứng dụng CAD để thiết kế các bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D (có thể dùng để biên tập và quản lý bản đồ dạng dwg và dxf)  04:12 21-02-2014 Võ Thanh Phong
ċ
AutoCAD 2004 Crack
Xem
Bẻ khóa sử dụng Phần mềm AutoCAD 2004  18:26 05-03-2013 Võ Thanh Phong
ċ
AutoCAD Map 2004
Xem
Phần mềm bản đồ dùng để thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng và ứng dụng trong công tác quản lý có sử dụng dữ liệu CAD và GIS  01:15 31-08-2011 Võ Thanh Phong
ċ
BDG&DC
Xem
Bộ bản đồ gốc & bản đồ địa chính  05:42 14-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
eMap2008
Xem
Phần mềm xây dựng bản đồ địa chính eMap 2008  05:31 14-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
Famis10.zip
Xem Tải xuống
Phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính (bản bổ sung năm 2010)  5554k v. 6 01:09 31-08-2011 Võ Thanh Phong
ċ
FAMIS 2011.rar
Xem Tải xuống
Phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính (bản bổ sung năm 2011)  5495k v. 1 03:50 14-11-2013 Võ Thanh Phong
Ċ FAMIS sua loi font.pdf
Xem Tải xuống
Sửa lỗi font FAMIS trên Win 7  53k v. 1 14:47 14-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
FamisTT09.rar
Tải xuống
Phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT  4241k v. 7 01:00 31-08-2011 Võ Thanh Phong
ċ
GEOVEC60.rar
Xem Tải xuống
I_GEOVEC - Công cụ số hoá bản đồ   6486k v. 1 05:15 14-11-2013 Võ Thanh Phong
Ċ HDSD_eMap.pdf
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Thành lập bản đồ địa chính - eMap  2226k v. 1 05:02 09-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
I_RASB60.rar
Xem Tải xuống
I_RASB - Công cụ hiển thị và biên tập dữ liệu raster dưới dạng các ảnh đen trắng   11603k v. 1 05:32 14-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
I_RASC
Xem
I_RASC - Công cụ hiển thị và biên tập dữ liệu raster dưới dạng các ảnh màu  05:33 14-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
KQHT.rar
Xem Tải xuống
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (mẫu tô màu tiêu chuẩn)  450k v. 1 05:21 14-11-2013 Võ Thanh Phong
ċ
MapInfo 10.5
Xem
Phần mềm hệ thống thông tin địa lí MapInfo Professional 10.5  20:55 17-03-2013 Võ Thanh Phong
ċ
MapInfo 7.5
Xem
Phần mềm hệ thống thông tin địa lý  01:18 31-08-2011 Võ Thanh Phong
Ċ MicroStation Level_1_V8.pdf
Xem Tải xuống
MicroStation V8 Training Manual 2D Level 1  114k v. 1 06:15 13-10-2012 Võ Thanh Phong
Ċ MicroStation Level_2_V8.pdf
Xem Tải xuống
MicroStation V8 Training Manual 2D Level 2   453k v. 1 06:15 13-10-2012 Võ Thanh Phong
ċ
MicroStation SE
Xem
Phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD) làm nền cho các ứng dụng khác như: FAMIS, Geovec, I/RAS B, MSFC, MRF Clean, MRF Flag, eTools, eMap   20:05 23-09-2011 Võ Thanh Phong
ċ
MicroStation v8
Xem
Bentley Microstation XM 8.09.03.48phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp để tạo, quản trị và xuất bản nội dung thuộc các lĩnh vực kiến trúc, công nghiệp, xây dựng. MicroStation V8 là phiên bản hỗ trợ toàn diện tất cả các định dạng CAD chuẩn hiện nay là DWG của AutoCAD và DGN của MicroStation.  02:21 16-11-2012 Võ Thanh Phong
ċ
Phần mềm LUSMAPS (Phiên bản trên Microstation)
Xem
Phần mềm hỗ trợ xác định hiện trạng sử dụng đất và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất dựa trên ảnh viễn thám và công nghệ GIS  23:30 13-12-2011 Võ Thanh Phong
ċ
TMV.Map
Xem
Phần mềm thành lập bản đồ địa chính số và dữ liệu không gian địa chính - TMV.Map  05:26 14-11-2013 Võ Thanh Phong
Comments