Phần mềm‎ > ‎

Phần mềm Biên tập bản đồ

Xem thêm:
- Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc    Liên kết
- Các quy định về thành lập bản đồ    Liên kết
- Phần mềm Trút số liệu đo đạc     Liên kết
- Phần mềm Bình sai lưới trắc địa    Liên kết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Bộ ảnh đen trắng được nắn trên I_RASB  17246k v. 1 05:18, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bộ ảnh đen màu được nắn trên I_RASC  5584k v. 1 05:18, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm ứng dụng CAD để thiết kế các bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D (có thể dùng để biên tập và quản lý bản đồ dạng dwg và dxf)  04:12, 21 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm bản đồ dùng để thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng và ứng dụng trong công tác quản lý có sử dụng dữ liệu CAD và GIS  01:15, 31 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Bộ bản đồ gốc & bản đồ địa chính  05:42, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm xây dựng bản đồ địa chính eMap 2008  05:31, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính (bản bổ sung năm 2010)  5554k v. 6 01:09, 31 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính (bản bổ sung năm 2011)  5495k v. 1 03:50, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Sửa lỗi font FAMIS trên Win 7  53k v. 1 14:47, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT  4241k v. 7 01:00, 31 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
I_GEOVEC - Công cụ số hoá bản đồ   6486k v. 1 05:15, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Thành lập bản đồ địa chính - eMap  2226k v. 1 05:02, 9 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
I_RASB - Công cụ hiển thị và biên tập dữ liệu raster dưới dạng các ảnh đen trắng   11603k v. 1 05:32, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
I_RASC - Công cụ hiển thị và biên tập dữ liệu raster dưới dạng các ảnh màu  05:33, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (mẫu tô màu tiêu chuẩn)  450k v. 1 05:21, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm hệ thống thông tin địa lý MapInfo Professional 10.5   16:57, 19 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm hệ thống thông tin địa lý  01:18, 31 thg 8, 2011 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
MicroStation V8 Training Manual 2D Level 1  114k v. 1 06:15, 13 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
MicroStation V8 Training Manual 2D Level 2   453k v. 1 06:15, 13 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD) làm nền cho các ứng dụng khác như: FAMIS, Geovec, I/RAS B, MSFC, MRF Clean, MRF Flag, eTools, eMap   20:05, 23 thg 9, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Bentley Microstation XM 8.09.03.48phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp để tạo, quản trị và xuất bản nội dung thuộc các lĩnh vực kiến trúc, công nghiệp, xây dựng. MicroStation V8 là phiên bản hỗ trợ toàn diện tất cả các định dạng CAD chuẩn hiện nay là DWG của AutoCAD và DGN của MicroStation.  02:21, 16 thg 11, 2012 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm hỗ trợ xác định hiện trạng sử dụng đất và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất dựa trên ảnh viễn thám và công nghệ GIS  23:30, 13 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Seed file MicroStation sử dụng cho bản đồ địa chính theo các quy định của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT  132k v. 1 12:46, 10 thg 4, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm thành lập bản đồ địa chính số và dữ liệu không gian địa chính - TMV.Map  05:26, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Comments