Phần mềm

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm bản đồ Liên kết

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010 trên site của Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin    Liên kết

 
Gói phần mềm dành cho lớp Kỹ thuật viên Đo đạc địa chính Tải xuống

Lớp Kỹ thuật viên Đo đạc địa chính:

 - Phần của Thầy Hòa: Liên kết

 - Phần của Thầy Vinh: Liên kết


- Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc    Liên kết
- Các quy định về thành lập bản đồ    Liên kết

- Phần mềm Trút số liệu đo đạc     Liên kết
- Phần mềm Bình sai lưới trắc địa    Liên kết
- Phần mềm Biên tập bản đồ    Liên kết
- Phần mềm Nghiệp vụ địa chính     Liên kết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Unikey - Chương trình bàn phím tiếng Việt và công cụ chuyển mã của Phạm Kim Long (unikey.org)  05:34, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Vietkey - Bộ gõ và các font chữ tiếng Việt của Đặng Minh Tuấn phiên bản 2000  9153k v. 5 05:34, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
VietSpell - Bộ gõ, kiểm tra chính tả và chuyển mã Tiếng Việt của Lưu Hà Xuyên, phiên bản 3.0  1762k v. 6 05:34, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
VietSpell - Bộ gõ, kiểm tra chính tả và chuyển mã Tiếng Việt của Lưu Hà Xuyên, phiên bản 3.1  2523k v. 4 05:34, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Phần mềm tạo và quản lý các trích dẫn & tài liệu tham khảo  05:31, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thomson Reuters (2014). Getting started Guide EndNote X7. Online User Guide.  1890k v. 2 05:36, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Mỹ Hoa & Võ Thanh Phong (2015). Hướng dẫn sử dụng quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo.  3786k v. 2 05:40, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thomson Reuters (2015). EndNote How-To Book. Online Publish.  5734k v. 2 05:38, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội (2013). Hướng dẫn sử dụng phần mềm EndNote trong quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo. Trong Thực hành thống kê và tin học y học.  1373k v. 2 05:38, 29 thg 10, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Gomez, K. A. and A. A. Gomez (1984). Statistical procedures for agricultural research. John Wiley & Sons.  10308k v. 2 14:15, 15 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Ngô Đằng Phong và ctv (2009). Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC trong phương pháp thí nghiệm nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.  1828k v. 2 14:23, 15 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Xử lý số liệu thống kê  20:01, 30 thg 8, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm phân tích thống kê Minitab 16   http://www.mediafire.com/download/bsek9wd9bsjx7oo/Minitab16.rar  15:55, 3 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phạm Hữu Duyên http://cnx.org/content/expanded_browse_authors?letter=H&author=huuduyen_vocw&view_mode=statistics&sorton=popularity  15:45, 21 thg 3, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Phần mềm phân tích thống kê SPSS 16 (Statistical Package for the Social Sciences)  http://www.mediafire.com/download/2ewqgdzwkwkf22z/SPSS16.zip  15:55, 3 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Xử lý số liệu thống kê  20:01, 30 thg 8, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Xử lý số liệu thống kê  20:02, 30 thg 8, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
  16053k v. 2 05:26, 14 thg 11, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  13361k v. 2 18:24, 19 thg 12, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  1669k v. 2 05:26, 14 thg 11, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Chương trình phát hiện, tiêu diệt các loại virus Macro lây nhiễm trên file Excel  17:16, 12 thg 2, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  135k v. 2 12:22, 31 thg 7, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
  05:49, 31 thg 7, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  106k v. 2 12:22, 31 thg 7, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
  05:49, 31 thg 7, 2014 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
  8689k v. 2 19:27, 30 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tạo máy in ảo để xuất ra file dạng pdf  3647k v. 3 20:32, 30 thg 8, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Nối hay cắt các tập tin pdf  2702k v. 3 20:04, 30 thg 8, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Đánh số trang in giấy A4 dạng quyển sách A5  22k v. 4 13:39, 10 thg 11, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Chương trình Quét virus macro và tên không kiểm soát trên Excel  14:13, 20 thg 2, 2014 Võ Thanh Phong
Ć

Tải xuống
  71k v. 2 14:51, 13 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Từ điển dùng để chính tả tiếng Việt trong Word  14:50, 13 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tạo máy in ảo để xuất ra file dạng pdf  601k v. 3 20:06, 30 thg 8, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
  704k v. 2 03:36, 9 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  518k v. 2 03:36, 9 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
  02:28, 2 thg 8, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  99k v. 2 03:36, 9 thg 9, 2015 Võ Thanh Phong