Cao đẳng Quản lý đất đai 2006

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1  Biện Thị Kim Hồng & Lê Thanh Hồng
2  Bùi Tấn Thạnh
3  Huỳnh Minh Khang & Trịnh Văn Thọ
4  Hạ Chí Trong
5  Huỳnh Văn Tâm
6  Lê Trọng Ân
7  Lê Thanh Nhàn & Lê Văn Non
8  Phan Thị Thanh Hảo & Nguyễn Thị Nga
9  Trần Minh Khỏe & Huỳnh Thị Ý Nhi
10 Trần Văn Bạn
- Chỉnh lý biến động
11 Đỗ Văn Tha
12 Trương Quốc Toàn
13 Ngô Thị Linh Tuyền (chưa có file)
- Chuyển quyền sử dụng đất
14 Lê Văn Hiền & Võ Thị Kim Phượng
15 Mai Thị Lan  Hương & Bùi Thị Bích Ngân
16 Nguyễn Lê Hoàng & Nguyễn Văn Hoàng
17 Nguyễn T Ngọc Huệ
18 Nguyễn T Ngọc Mai
19 Nguyễn Văn Cần & Bùi Duy Tùng
20 Trần Minh Kiệt & Nguyễn Thị Út Tuyên
- Đo đạc địa chính thửa đất
21 Cao Minh Tân
22 Đỗ Khoa Nam
23 Dương Minh Phú
24 Huỳnh Đăng Khoa & Nguyễn T Diễm Trinh
25 Lê Hùng Cường
26 Lê Hoàng Nhân
27 Nguyễn Đăng Khoa & Nguyễn Ngọc Sang
28 Nguyễn H Minh Trí
29 Nguyễn Hoàng Phú
30 Nguyễn Văn Đoàn & Trần Như Phước Duy
31 Nguyễn Văn Hiền & Võ Văn Thiện
32 Phan Văn Cường
33 Phan Văn Phúc
34 Trần Tấn Kiệt
35 Thiều Văn Hiệp & Trần Tuấn Thanh
- Quy hoạch sử dụng đất
36 Võ Hoàng Lộc & Võ Chí Tâm
- Tranh chấp quyền sử dụng đất
37 Diệp Văn Tâm & Nguyễn Thị Hoàng Yến
38 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh & Nguyễn Thị Kim Hoa
39 Võ Thanh Vũ
- Thống kê, kiểm kê đất đai
40 Nguyễn Thanh Tuấn
- Thu hồi quyền sử dụng đất
41 Nguyễn Thế Huy & Nguyễn Văn Lượm
Comments