Rèn nghề, Thực tập tốt nghiệp

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Lớp Cao đẳng Quản lý đất đai 2014

Thời gian: Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 14/4/2017

Địa điểm: Tại  Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Vĩnh Long và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất các huyện. (Danh sách  Xem)

Nội dung: Sinh viên thực hiện một trong các nội dung của công tác quản lý nhà nước về đất đai như: đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, chỉnh lý biến động đất đai, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hòa giải về đất đai, thanh tra đất đai, thống kê đất đai, đo đạc địa chính thửa đất, ứng dụng công nghệ trong thành lập bản đồ, quản lý thông tin đất đai. (Danh mục đề tài)

Viết bài: theo hướng dẫn (Tài liệu hướng dẫn)
HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- Cao đẳng và Cao đẳng liên thông: Tài liệu và Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Cơ sở (phần Trắc địa)     Liên kết

ĉ
BIA-cd.doc
(204k)
Võ Thanh Phong,
19:56, 2 thg 6, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
06:08, 28 thg 3, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
21:07, 26 thg 4, 2012
Ĉ
Võ Thanh Phong,
19:07, 19 thg 8, 2015
Ċ
Võ Thanh Phong,
15:00, 25 thg 1, 2016
Ċ
Võ Thanh Phong,
00:26, 11 thg 5, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
01:26, 2 thg 5, 2013
Ċ
Võ Thanh Phong,
01:26, 2 thg 5, 2013
Ċ
Võ Thanh Phong,
01:27, 2 thg 5, 2013
Ċ
Võ Thanh Phong,
21:06, 26 thg 4, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
00:27, 11 thg 5, 2012
ą
Võ Thanh Phong,
19:46, 2 thg 6, 2012
ą
Võ Thanh Phong,
03:00, 12 thg 9, 2010
ċ
MAU-BCTN.zip
(164k)
Võ Thanh Phong,
20:09, 2 thg 6, 2012
ċ
MAU-RENNGHE.zip
(164k)
Võ Thanh Phong,
14:26, 23 thg 3, 2014
Ċ
Võ Thanh Phong,
21:06, 26 thg 4, 2012
ĉ
Võ Thanh Phong,
14:29, 7 thg 3, 2014
Ċ
Võ Thanh Phong,
00:27, 11 thg 5, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
20:59, 6 thg 12, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
01:23, 6 thg 12, 2011
ĉ
Võ Thanh Phong,
19:47, 5 thg 2, 2015
ĉ
Võ Thanh Phong,
00:03, 19 thg 3, 2012
Comments