Tin học căn bản

Luyện gõ 10 ngón Liên kết

Tài liệu và video hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Microsoft Office 2007 bằng tiếng Việt Liên kết

Các giáo trình của PIL Microsoft Partners in Learning 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Các công thức trong Excel  216k v. 8 06:52, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bài tập mẫu sử dụng Excel  151k v. 8 06:52, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Công cụ đổi số ra chữ  11k v. 8 06:53, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng Excel  658k v. 8 06:53, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  6542k v. 2 13:32, 3 thg 3, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng Excel  1571k v. 9 06:57, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
  924k v. 4 08:05, 6 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  4505k v. 4 08:06, 6 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
  211k v. 4 06:33, 7 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Interet và khai thác internet  4244k v. 5 11:28, 2 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  646k v. 4 06:33, 7 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  1546k v. 4 06:33, 7 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  1167k v. 4 06:33, 7 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thiết kế web căn bản  11293k v. 6 11:26, 2 thg 12, 2011 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Mẹo vặt trong Windows  302k v. 8 06:59, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Máy tính và sử dụng máy tính  5630k v. 10 07:00, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tin học căn bản  541k v. 8 07:00, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tin học căn bản  1670k v. 9 07:01, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Sử dụng Windows  1489k v. 8 07:01, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Cơ bản về soạn thảo văn bản  4449k v. 10 07:02, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Sử dụng Word  1836k v. 8 07:05, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Cơ bản về soạn thảo văn bản  2194k v. 8 07:05, 4 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  6548k v. 2 13:32, 3 thg 3, 2015 Võ Thanh Phong
Comments