Trang chủ‎ > ‎

Điều khoản

Thỏa thuận về việc sử dụng

Chào mừng đến với website cá nhân của Võ Thanh Phong - VTPhong!

Tất cả thông tin, tài liệu, phần mềm trên website vphong chỉ mang tính chất tham khảo. Nguồn tư liệu này chủ yếu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại.

Tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, tranh ảnh, đồ họa, video, các thông điệp hoặc các tài liệu khác thuộc về người đã tạo ra nó.
Trên website này, các tài liệu, hình ảnh là nguồn tư liệu thứ cấp, các phần mềm sử dụng có thể vi phạm bản quyền của tác giả, nhà sản xuất.
Nếu bạn nhận thấy rằng website này có chứa nội dung vi phạm đến bản quyền hay tác quyền của bạn, xin vui lòng thông báo qua email (vtphong@vlcc.edu.vn).

Trên website VTPhong có chứa liên kết tới các trang bên ngoài. Các liên kết ngoài được lựa chọn và kiểm tra khi nội dung được đăng tải lên mạng. Nhưng VTPhong không chịu trách nhiệm cho nội dung các website bên ngoài. Đó là vì VTPhong: 1) không tạo ra nội dung đó, 2) không thể thay đổi chúng, 3) có thể không được biết khi nội dung đó có sự thay đổi và 4) một số trang bên ngoài có thể là những website cũng cung cấp dịch vụ thương mại, như mua bán qua mạng, quảng cáo.

VTPhong không bảo đảm rằng:
(i) các nội dung cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn,
(ii) các truy cập đến sẽ không gián đoạn, không có lỗi 
hoặc an toàn
(iii) các kết quả từ việc sử dụng website này sẽ chính xác và đáng tin cậy,
(iv) chất lượng của bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc phần mềm bạn nhận được sẽ đáp ứng những mong đợi của bạn và
(v) bất kỳ lỗi nào trong các tập tin, các phần mềm sẽ được sửa chữa.

Bất kỳ tập tin nào được tải xuống hoặc thu được bằng cách khác thông qua việc sử dụng website này đều được thực hiện do ý muốn và với rủi ro của riêng bạn. 
Bạn chấp nhận rằng chỉ mình bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn hoặc sự mất mát dữ liệu do kết quả từ việc tải xuống bất kỳ tập tin nào như thế.

Ngoài Thỏa thuận về việc sử dụng trên xin tuân thủ Các điều khoản sử dụng dịch vụ của Google
Comments