TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG 
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH THUỘC KHOA NÔNG NGHIỆP
 Cao đẳng:
1. Thú y
2. Nuôi trồng Thủy sản
3. Quản lý Đất đai
4. Tài nguyên nước
  Cao đẳng liên thông:
1. Thú y
2. Nuôi trồng Thủy sản
3. Quản lý Đất đai
 Trung cấp:
1. Chăn nuôi - Thú y
2. Nuôi trồng Thủy sản
3. Quản lý Đất đai 
4. Trắc địa - Địa hình - Địa chính
5. Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật
 Trung cấp - hệ đào tạo VLVH: Xem tại đây
1. Chăn nuôi - Thú y
2. Nuôi trồng Thủy sản
3. Trồng trọt & Bảo vệ Thực vật

Địa chỉ: 112 - 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8 - TP Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long. 
Điện thoại: 0270.3.877.386. Email: knn@vlcc.edu.vn.

Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  
Phần mềm nghiệp vụ địa chính   Liên kết
Phần mềm trắc địa - địa chính Liên kết
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết
Video hướng 
dẫn biên tập bản đồ bằng MicroStation SE và AutoCAD R14 của
Thầy Đinh Công Hoà VĂN BẢN PHÁP LUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    Liên kết


Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết

Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

Tin học căn bản Liên kết

Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Microsoft Office 2007 và 2013 trên trang Microsoft 


 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt      Liên kết

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ: Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển: Tăng cường Năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường (SEMLA) 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO THI CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH
1.Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước về đất đai và môi trường
2.Chuyên đề 2: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3.Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
4.Chuyên đề 4: Quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
5.Chuyên đề 5: Quản lý và bảo vệ môi trường đô thị
6.Chuyên đề 6: Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và môi trường ở phường, thị trấn
7.Chuyên đề 7: Kỹ năng soạn thảo văn bản
8.Chuyên đề 8: Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính
9.Chuyên đề 9: Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý đất đai ở phường, thị trấn
10.Chuyên đề 10: Kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở phường, thị trấn
11Chuyên đề 11: Đọc bản vẽ

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh An Giang


Liên kết trang web:

Ċ
Võ Thanh Phong,
23:28, 10 thg 3, 2018