Bài giảng‎ > ‎

Trắc địa cơ sở

Phần 1: Kiến thức chung về trắc địa

§1.1 Giới thiệu trắc địa

1.1.1 Định nghĩa trắc địa     Liên kết

1.1.2 Các phân ngành của trắc địa     Liên kết

1.1.3 Lịch sử phát triển ngành trắc địa    Xem thêm: Wiki   Chapter 1   NOAA  NASA

1.1.4 Các đơn vị được sử dụng trong trắc địa     Xem thêm: độ, mét

Xem thêm:    - Hệ đo lường cổ Việt Nam trên trang Wiki 

                    Các đơn vị đo chiều dài cổ & đo diện tích cổ của Việt Nam trên trang Units

§1.2 Hình dạng Trái Đất và định vị

1.2.1 Hình dạng Trái Đất    Xem thêm: Địa lý tự nhiên WGS84

1.2.2 Phép chiếu bản đồ     Xem Tải xuống      Xem thêm: Toán bản đồ  Map Projections: Carlos A. Furuti Peter H. Dana 

1.2.3 Định vị điểm    Xem thêm:     GPS NGA Wiki Hệ thống định vị toàn cầu

1.2.4 Định hướng đường thẳng 

1.2.5 Bài toán trắc địa

§1.3 Sai số đo đạc

1.3.1 Các dạng đo và sai số    Sai số 

1.3.2 Nguyên nhân sinh ra sai số và phân loại sai số

1.3.3 Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác kết quả đo

Xem thêm: Những sai số khi đo đạc và nguyên tắc tổ chức đo đạc trong công tác trắc địa

 

Phần 2: Đo đạc các đại lượng cơ bản trong trắc địa

§2.1 Đo chiều dài

2.1.1 Ðo chiều dài bằng thước

2.1.2 Ðo chiều dài bằng máy kinh vĩ quang học mia đứng

2.1.3 Đo chiều dài bằng máy đo điện tử

        Các video clip đo chiều dài: clip 1 Tải xuống, clip 2 Tải xuống, clip 3 Tải xuống, clip 4 Tải xuống, clip 5 Tải xuống

Xem các video clip

§2.2 Đo góc

2.2.1 Đo góc bằng

2.2.2 Đo góc đứng

Các video clip sử dụng máy kinh vĩ quang học: clip 1 Tải xuống, clip 2 Tải xuống và máy kinh vĩ điện tử clip 1 Tải xuống, clip 2 Tải xuống, clip 3 Tải xuống

Xem các video clip

§2.3 Đo độ chênh cao

2.3.1 Đđộ chênh cao hình học

2.3.2 Ðo độ chênh cao lượng giác

 

Phần 3: Thành lập bản đồ

§3.1 Lưới khống chế trắc địa

3.1.1 Khái niệm và phân loại        

Quy  chuẩn  kỹ  thuật  Quốc  gia  về  Xây  dựng  lưới  độ  cao  - QCVN  11:2008/BTNMT    Xem Tải xuống

Quy  chuẩn  kỹ  thuật  Quốc  gia  về  Xây  dựng  lưới  tọa độ  - QCVN  04:2009/BTNMT    Xem Tải xuống

3.1.2 Đường chuyền kinh vĩ

3.1.3 Lưới thủy chuẩn kỹ thuật

Lưới tọa độ Nhà nước Xem Tải xuống     Lưới độ cao Nhà nước Xem Tải xuống Liên kết

§3.2 Phương pháp giao hội xác định tọa độ điểm

3.2.1 Giao hội thuận

3.2.2 Giao hội nghịch

3.2.3 Giao hội kết hợp

Xem thêm: Bố trí điểm ra thực địa sử dụng máy toàn đạc

§3.3 Đo vẽ bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc

3.3.1 Khái quát phương pháp toàn đạc

3.3.2 Quy trình đo

3.3.3 Xử lý số liệu đo

3.3.4 Biên tập bản đồ

3.3.5 Kiểm tra nghiệm thu 


Xem thêm: 

- Cần phải đảm bảo những nguyên tắc trong công tác trắc địa. Liên kết

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Cơ sở (phần Trắc địa)    


Tài liệu ôn thi cao đẳng liên thông môn Trắc địa     
- Đề cương     Xem Tải xuống    
- Tài liệu     Xem Tải xuống

ĉ
Võ Thanh Phong,
21:46, 24 thg 6, 2015
ĉ
Võ Thanh Phong,
21:31, 24 thg 6, 2015
ĉ
Võ Thanh Phong,
21:06, 24 thg 6, 2015
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:42, 23 thg 9, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:23, 2 thg 10, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:46, 14 thg 2, 2012
ĉ
Võ Thanh Phong,
14:37, 23 thg 3, 2016
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:26, 14 thg 7, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
21:00, 24 thg 6, 2015
Ċ
Võ Thanh Phong,
20:59, 24 thg 6, 2015
Ċ
Võ Thanh Phong,
18:19, 31 thg 10, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
18:39, 31 thg 10, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
13:43, 27 thg 5, 2014
ĉ
Võ Thanh Phong,
13:46, 4 thg 9, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:39, 23 thg 9, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
07:45, 25 thg 6, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
13:44, 27 thg 5, 2014
Ċ
basgeo.pdf
(1470k)
Võ Thanh Phong,
15:50, 1 thg 11, 2011
ċ
diachinhxa.zip
(636k)
Võ Thanh Phong,
18:45, 24 thg 3, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
07:12, 25 thg 6, 2011
Comments