Tài liệu học tập

Học phần: Tin học chuyên ngành Quản lý đất đai
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  947k v. 1 20:47, 6 thg 3, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Một số lệnh nâng cao trong AutoCAD   2194k v. 5 13:58, 13 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Minh Đức - Bài giảng AutoCAD 2000  1832k v. 3 16:10, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Độ - Bài giảng thực hành AutoCAD 2000  4016k v. 4 16:12, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Công ty Hài Hòa - Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002  3596k v. 3 16:12, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bùi Việt Thái - AutoCAD 2004  2020k v. 3 16:14, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Hoàng Hiển - Bài giảng môn học AutoCAD  1276k v. 4 16:16, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Đại học Nông nghiệp I - AutoCAD  14639k v. 3 16:18, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Hải Hưng. Giáo trình AutoCAD 2D 2007  6953k v. 2 15:08, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Phạm Gia Hậu. Giáo trình AutoCAD 2007. Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP HCM  3542k v. 2 00:59, 21 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Lê Châu Thành. 2011. Giáo trình Lý thuyết và thực hành Vẽ trên máy tính - AutoCAD 2011. NXB Thông tin và Truyền thông  7895k v. 2 18:12, 5 thg 2, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Sử dụng phần mềm Bình sai lưới mặt bằng APNET 2009 để giải một số bài toán trắc địa  73k v. 6 10:00, 23 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Trần Trung Anh. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bình sai lưới mặt bằng APNET 2009. ĐH Mỏ - Địa chất   675k v. 5 09:58, 23 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng FAMIS phiên bản 2.0  630k v. 3 21:03, 7 thg 10, 2010 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Bài giảng Microstation  860k v. 2 17:38, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Chuẩn hóa bản đồ địa chính  720k v. 3 17:14, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng Chương trình eMap *.doc  1631k v. 2 23:43, 13 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng Chương trình eMap *.pdf  2226k v. 2 23:43, 13 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Trung tâm Thông tin (CIREN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation  865k v. 2 18:13, 9 thg 6, 2018 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số hóa và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office  4560k v. 3 17:16, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
MicroStation PowerDraft Tutorial Workbook  1724k v. 3 17:17, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
MicroStation PowerDraft User’s Guide  2879k v. 3 17:17, 11 thg 9, 2010 Võ Thanh Phong
Comments