AutoCAD Đại học liên thông

Bài 1: Vẽ thửa đất và biên tập bản đồ    Xem Tải xuống     Dữ liệu thực hành

Bài 2: Vẽ hình và hiệu chỉnh cơ bản    Xem Tải xuống    Bài tập làm thêm   Xem Tải xuống

Bài 3: Vẽ xây dựng    Tải xuống

- Mặt bằng     Xem Tải xuống và Mặt bằng mái   Xem Tải xuống

- Mặt cắt A-A    Xem Tải xuống     Mặt đứng 1-8    Xem Tải xuống     Mặt đứng 8-1    Xem Tải xuống     Mặt đứng A-D    Xem Tải xuống

Câu hỏi ôn tập     Xem Tải xuống

Xem thêm:

- Lệnh tắt trong AutoCAD    Xem Tải xuống

- Tài liệu AutoCAD     Liên kết

Comments