Bài giảng‎ > ‎

Tin học chuyên ngành Quản lý đất đai

Bài thực hành AutoCAD ĐHLT QLĐĐ 2014

Bài 1: Vẽ thửa đất và biên tập bản đồ    Xem Tải xuống

Bài 2: Vẽ hình và hiệu chỉnh cơ bản    Xem Tải xuống    Bài làm thêm   Xem Tải xuống

Bài 3: Vẽ xây dựng    Tải xuống


Tài liệu hướng dẫn sử dụng:


 - Hướng dẫn sử dụng APNET 2009     Xem  Tải xuống     Bài tập áp dụng     Xem  Tải xuống

 - Hướng dẫn sử dụng Pronet 2002     Xem Tải xuống

 - Hướng dẫn sử dụng 
 AutoCAD 2011  Nguyễn Lê Châu Thành    Xem  Tải xuống


 - Hướng dẫn sử dụng MicroStation SE Căn bản     Xem  Tải xuống    Bài thực hành    Xem  Tải xuống

 - Hướng dẫn sử dụng FAMIS     Xem Tải xuống
 
 - Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính    Xem  Tải xuống

 - Hướng dẫn cài đặt một số phần mềm     Xem  Tải xuống

Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:

 - Microstration SE: Liên kết

 -
AutoCAD 2004: 

 - AutoCAD R14: Liên kết các phiên bản AutoCAD từ 2000 đến 2011 trên trang VTC Liên kết

 - MapInfo 7.5: Liên kết

 - AutoCAD R14 cho Win7 và Win Vista: Liên kết

 - Các phần mềm: VILIS, Cấp GCN, FAMIS 2010 Liên kết

Hướng dẫn sử dụng MicroStation SEAutoCAD R14 để biên tập bản đồ của Thầy Đinh Công Hoà (ĐH Mỏ - Địa chất)


Xem thêm:
- Hướng dẫn sử dụng các loại máy toàn đạc    Liên kết
- Phần mềm Bình sai lưới trắc địa    Liên kết
- Văn bản về hoạt động đo đạc và bản đồ     Liên kết
- Phần mềm Trút số liệu đo đạc   Liên kết
    LEICA GeoOffice v4    Xem
    Nikon TransIt v2.36 Tải xuống
    Pentax DataLink DL01 v2.0    Tải xuống
    Sokkia Link     Tải xuống
    Topcon Link v6.04     Xem 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Xem Tải xuống
  79k v. 1 23:09, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
  66k v. 1 23:09, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
  59k v. 1 23:09, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
  45k v. 1 23:09, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
  55k v. 1 23:09, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ą

Xem Tải xuống
  58k v. 1 23:09, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lệnh tắt trong AutoCAD  66k v. 2 09:54, 23 thg 10, 2012 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2298k v. 1 06:06, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bài tập thực hành APNET 2012  1220k v. 1 03:26, 6 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  97k v. 1 14:18, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  344k v. 1 18:52, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  371k v. 1 18:52, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1597k v. 1 18:52, 2 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  970k v. 1 12:35, 11 thg 3, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  73k v. 1 21:05, 21 thg 11, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2747k v. 1 21:12, 21 thg 11, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1276k v. 1 21:07, 21 thg 11, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  188k v. 1 05:49, 5 thg 12, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  649k v. 1 05:47, 5 thg 12, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  453k v. 1 04:56, 20 thg 11, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  134k v. 1 05:31, 5 thg 12, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  675k v. 1 21:00, 21 thg 11, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ELIS4Access  5906k v. 1 13:46, 13 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2128k v. 1 06:48, 5 thg 12, 2010 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  6084k v. 1 06:14, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  207k v. 1 19:14, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  164k v. 1 19:14, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  270k v. 1 19:14, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  111k v. 1 19:15, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  145k v. 1 19:15, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  372k v. 1 19:15, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  157k v. 1 04:51, 4 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  83k v. 2 19:24, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  5764k v. 1 14:19, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Dữ liệu thực hành AutoCAD và FAMIS  6733k v. 1 15:20, 23 thg 11, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  1247k v. 1 19:41, 3 thg 1, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2734k v. 2 06:15, 14 thg 11, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser