Bài giảng‎ > ‎

Thổ nhưỡng

Bài giảng Thổ nhưỡng - NCTU

Phần 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT 
1.1 Khái niệm về đất
1.2 Quá trình hình thành đất
1.3 Các yếu tố hình thành đất
1.4 Một số quá trình xảy ra trong đất
1
.5 Phẫu diện đất
Phần 2: THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT ĐẤT
2.1 Thành phần cấu tạo đất
2.2 Vật lý đất
2.3 Hình thái đất
2.4 Hóa học đất
2.5 Sinh học đất
Phần 3: PHÂN LOẠI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT
3.1 Phân loại đất
3.2 Sử dụng các nhóm đất chính

Tài liệu tham khảo: 
Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Hoàng Hải, Đỗ Thị Lan2008. Giáo trình Đất trồng trọt. NXB Nông nghiệp. Xem Tải xuống
Lê Thanh Bồn. 2009. Khoa học đất. Trường ĐH Nông Lâm Huế.   Xem  Tải xuống
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2006. Đất và dinh dưỡng đất. Trong Cẩm nang ngành Lâm nghiệp. Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp và đối tác.   Xem  Tải xuống
Trần Văn Chính, Cao Việt Hà, Đỗ Nguyên Hải, Hoàng Văn Mùa, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Xuân Thành. 2000. Giáo trình Thổ nhưỡng học. Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội.   Xem Tải xuống
Hội Khoa học đất Việt Nam1999. Sổ tay điều tra, phân loại và đánh giá đất đai. NXB Nông nghiệp.  Tải xuống
Hans Jenny. 1994. Factors of Soil Formation (A System of Quantitative Pedology). Dover Publications, Inc.   Xem Tải xuống
McSweeney K. and S. Grunwald. 1999. Soil Morphology, Classification, and Mapping. University of Wisconsin-Madison, Department of Soil Science.     Liên kết
Soil Science Division Staff. 2017. Soil survey manual. C. Ditzler, K. Scheffe, and H.C. Monger (eds.). USDA Handbook 18. Government Printing Office, Washington, D.C.  Xem     Tải xuống

KHOA HỌC ĐẤT CƠ BẢN
Chương 1. Giới thiệu    
Chương 2. Sự phong hóa đá và quá trình hình thành đất
Diện tích bề mặt với kích thước và hình dạng Xem Tải xuống
Phong hóa khoáng    
Xem Tải xuống
Thay đổi thành phần khoáng    
 Xem Tải xuống 
Thay đổi hàm lượng các nguyên tố    
 Xem Tải xuống
Sự hình thành các tầng đất    
Xem Tải xuống
Địa hình đối với sự hình thành đất    Xem Tải xuống
Chương 3. Thành phần cấu tạo đất  
Chương 4. Vật lý đất   

Tam giác sa cấu     Xem Tải xuống
Nguyễn Thế Đặng và ctv, 2007. Vật lý đất.      Xem Tải xuống
Chương 5. Hình thái đất  
        Mẫu đất    Bảo tàng đất
Chương 6. Hóa học đất   
Chương 7. Sinh học đất  
Chương 8. Phân loại đất 
Đỗ Nguyên Hải và ctv, 2007. Phân loại đất & Xây dựng bản đồ đất.     Tải xuống
Võ-Tòng Anh. 2000. 
 Phân loại đất phục vụ cho khảo sát đất.     Liên kết
Bản đồ đất của FAO - World Reference Base.   Liên kết 
USDA - Soil Taxonomy.    Liên kết  
Harmonized World Soil Database v 1.2 Liên kết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  2198k v. 3 00:02, 27 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1729k v. 3 00:39, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  4752k v. 3 00:39, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2060k v. 3 00:39, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2888k v. 3 00:39, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1916k v. 3 00:39, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2736k v. 3 00:39, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  3214k v. 3 00:39, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1616k v. 3 00:39, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  915k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  3784k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  905k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  5173k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  4944k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  969k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  592k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1490k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  1203k v. 3 14:51, 25 thg 5, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  7873k v. 3 12:14, 13 thg 6, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  2491k v. 4 12:34, 13 thg 6, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh An Giang  4695k v. 3 06:12, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Bạc Liêu  5830k v. 3 06:12, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Bản đồ đất các tỉnh trên toàn quốc do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập  13:23, 6 thg 12, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập năm 2001  23:43, 2 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Bến Tre  4698k v. 3 06:12, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Cà Mau  3335k v. 3 06:12, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Cần Thơ   4999k v. 3 23:42, 2 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Đồng Tháp  4557k v. 3 06:13, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Kiên Giang  3293k v. 3 06:13, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Long An  4122k v. 3 06:13, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Sóc Trăng  5488k v. 3 06:13, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Tiền Giang  3691k v. 3 06:13, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Trà Vinh  5867k v. 3 06:14, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Bản đồ đất tỉnh Vĩnh Long  4648k v. 3 06:14, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  15162k v. 2 02:22, 14 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  19105k v. 2 02:22, 14 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  6732k v. 2 02:22, 14 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng đất  87k v. 6 15:21, 19 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai   1529k v. 3 12:32, 13 thg 6, 2017 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  703k v. 2 15:22, 19 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  181k v. 2 15:22, 19 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  212k v. 2 15:22, 19 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  198k v. 2 15:22, 19 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  1942k v. 2 15:22, 19 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  810k v. 2 15:22, 19 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng đất: Mô tả đất, lấy mẫu, đánh giá đất và lập bản đồ đất  1562k v. 3 12:32, 13 thg 6, 2017 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
  47k v. 3 06:11, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem Tải xuống
  56k v. 3 06:11, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem Tải xuống
  51k v. 3 06:11, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem Tải xuống
  101k v. 3 06:11, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem Tải xuống
  50k v. 3 06:11, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem Tải xuống
  38k v. 3 06:11, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Xem Tải xuống
  92k v. 3 06:11, 29 thg 5, 2013 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Bộ môn Địa kỹ thuật. 2011. Bài giảng Cơ học Đất. Trường Đại học Thuỷ lợi   8245k v. 3 04:46, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Hoàng Hải và Đỗ Thị Lan. 2008. Giáo trình Đất trồng trọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp   2356k v. 3 01:13, 11 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đỗ Đình Sâm, Ngô Đình Quế, Nguyễn Tử Siêm và Nguyễn Ngọc Bình. 2006. Đất và dinh dưỡng đất. Trong Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Chương trình Hỗ trợ ngành lâm nghiệp & đối tác - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  993k v. 3 01:11, 11 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
1)Điều kiện thành tạo các đá bazan Tây Nguyên. 2)Phân bố khoáng vật sét ở Đồng bằng sông Cửu Long. 3)Các phức hệ Tảo silic (Diatomaea) Holocen trong việc xác định nguồn gốc trầm tích ở một số đồng bằng ven biển Việt Nam  6536k v. 3 15:14, 25 thg 5, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đường, Hoàng Hải và Vũ Thị Hoàn. 2007. Giáo trình Sinh học đất. Nxb Giáo dục.  11291k v. 2 15:17, 19 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Đặng, Dương Thanh Hà, Hoàng Hải và Đỗ Thị Lan. 2006. Giáo trình Đất lâm nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp  1925k v. 3 01:07, 11 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đỗ Nguyên Hải và Hoàng Văn Mùa. 2007. Giáo trình Phân loại đất và Xây dựng bản đồ đất. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội   3569k v. 3 00:03, 26 thg 8, 2013 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Nguyễn Như Hà, Lê Thị Bích Đào và Vương Thị Tuyết. 2005. Giáo trình Thổ nhưỡng Nông hóa (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)- NXB Hà Nội  8429k v. 3 17:28, 4 thg 8, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh và Nguyễn Thế Hùng. 2007. Giáo trình Vật lý đất. Nhà xuất bản Nông nghiệp  1793k v. 3 01:02, 11 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Jenny H. 1994. Factors of Soil Formation: A System of Quantitative Pedology. Dover Publications, Inc.  5007k v. 3 04:51, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Thanh Bồn. 2009. Bài giảng Khoa học đất. Trường Đại học Nông Lâm Huế   1214k v. 3 00:59, 11 thg 6, 2013 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Schoeneberger, P.J., D.A. Wysocki, E.C. Benham, and Soil Survey Staff. 2012. Field book for describing and sampling soils, Version 3.0. Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center, Lincoln, NE.  7070k v. 3 15:15, 25 thg 5, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
USDA. 1999. Soil Taxonomy - A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys  10189k v. 3 23:41, 30 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Hội Khoa học đất Việt Nam. 1999. Sổ tay điều tra, phân loại và đánh giá đất đai. NXB Nông nghiệp  176k v. 3 04:51, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
  7478k v. 3 15:15, 25 thg 5, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Soil Science Division Staff. 2017. Soil survey manual. C. Ditzler, K. Scheffe, and H.C. Monger (eds.). USDA Handbook 18. Government Printing Office, Washington, D.C.  17586k v. 2 23:52, 26 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem
Lê Bá Thảo. 1998. Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý. NXB Thế giới  04:43, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem
FAO and ITPS. 2015. Status of the World’s Soil Resources (SWSR) – Main Report. Food and Agriculture Organization of the United Nations and Intergovernmental Technical Panel on Soils, Rome, Italy  04:43, 13 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
FAO. 2006. World reference base for soil resources 2006 - A framework for international classification, correlation and communication  1606k v. 3 23:43, 30 thg 6, 2014 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
FAO. 2014. World reference base for soil resources 2014 - International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps  2097k v. 3 15:15, 25 thg 5, 2016 Võ Thanh Phong
Comments