Bài giảng‎ > ‎

Bài giảng tham khảo

"Cái điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước.
Cái điều chúng ta không biết là cả một đại dương."
Newton1. KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

1.1 Lý luận chính trị


1.2 Toán, thống kê
        Nguyễn Thủy Thanh.
Bài tập toán cao cấp Tập 1, Tập 2 & Tập 3
        Lê Bá Long. Xác suất thống kê         

1.3 Tin học
Căn bản về Windows, Word, Excel, PowerPoint, Web <Liên kết>

1.4 Anh văn
English Test Store - Học Tiếng Anh miễn phí trên mạng hoặc tải về

1.5 Pháp luật
        Nguyễn Quốc Luật & Nguyễn Thị Hồng Vĩnh. Bài giảng Pháp luật đại cương
        Diệp Thành Nguyên & Phan Trung Hiền. Giáo trình Pháp luật đại cương

1.6 Địa lý kinh tế
 
 
2. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

2.1 Khoa học đất
    Hans Jenny.
 5 yếu tố hình thành đất (English) 
    Viện Địa chất. Địa chất liên quan đến hình thành đất 
    Phạm Văn Kim.
    FAO/WRB2006. Phân loại đất 
    Võ Thị Gương. Trở ngại đất  
    The International Fertilizer Industry Association. Phân bón và cách sử dụng file zip hay trên site IFA 
    IRRI.  Cây lúa English 
    Trần Văn Chính và ctv. 
Giáo trình Thổ nhưỡng học.  Liên kết Tải xuống
    Nguyễn Thế Đặng và ctv. Giáo trình Đất trồng trọt.  Xem Tải xuống
    
Đỗ Nguyên Hải & Hoàng Văn Mùa. Phân loại đất & Xây dựng bản đồ đất.  Xem Tải xuống 
    Tôn Thất Chiểu và ctv. Sổ tay điều tra, phân loại và đánh giá đất đai. Tải xuống

2.2 Môi trường
        Lê Thị Thanh Mai. Giáo trình Môi trường và Con người
        Hoàng Hưng. Giáo trình con người và môi trường
        Võ Văn Minh. Giáo trình Môi trường và Con người

2.3 Quản lý nguồn nước
    Nguyễn Thanh Sơn. Đánh giá Tài nguyên nước Việt Nam
    Nguyễn Võ Châu Ngân. Tài nguyên nước lục địa
    Phạm Ngọc Dũng. Giáo trình Quản lý nguồn nước
        
2.4 Trắc địa
Giáo trình, bài giảng trắc địa
Basic Surveying by Prof. Bharat Lohani Liên kết

2.5 Bản đồ
         - Đỗ Vũ Sơn. Khóa học Bản đồ học 
         - Lâm Quang Đốc. Giáo trình Bản đồ học đại cương (phần mềm hỗ trợ tại đây)
         - xxx. Giáo trình toán bản đồ Phần 1 & Phần 2
         - Nguyễn Thị Kim Hiệp. Giáo trình bản đồ địa chính (Dành cho sinh viên ngành quản lý đất đai). Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)


2.6 Hệ thống thông tin địa lý
        Võ Quang Minh. Hệ thống thông tin địa lý.     Xem


3. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGÀNH

3.1 Pháp luật đất đai và môi trường
Trần Quang Huy. Giáo trình Luật Đất đai.  Xem Tải xuống
Vũ Ngọc Kích. Bài giảng Luật Đất đai.   Tải xuống
Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hỏi đáp pháp luật về tài nguyên và môi trường.   Xem Tải xuống
Văn bản pháp luật đất đai     Liên kết
Pháp luật tài nguyên và môi trường    Liên kết

3.2 Quản lý nhà nước về đất đai
Nguyễn Khắc Thái Sơn. Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai. Xem Tải xuống
Chương trình SEMLA. Nghiệp vụ Địa chính xã.   Tải xuống
Chương trình SEMLA. Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của chính quyền cấp huyện.  Tải xuống 
Chương trình SEMLA. Nghiệp vụ Bảo vệ môi trường.  Tải xuống

3.3 Đo đạc địa chính
        Nguyễn Trọng San. Giáo trình Đo đạc Địa chính. NXB Hà Nội. 2006.  Xem Tải xuống
        Nguyễn Đức Huy. Bài giảng Đo đạc địa chính. Chưa rõ nguồn200?.  Xem Tải xuống
        Nguyễn Trọng San. Bài giảng Đo đạc Địa chính. Trường ĐH Mỏ - Địa chất. 2001. Tải xuống Link2
        Nguyễn Trọng San. Giáo trình Đo đạc Địa chính: Dùng trong các trường THCN. NXB Hà Nội. 2006. Xem Tải xuống


3.4 Đăng ký, thống kê

SEMLA. Tài liệu đào tạo Đăng ký đất đai Xem Tải xuống
Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai. Bài giảng Về đăng ký quyền sử dụng đất. Tải xuống

3.5 Quy hoạch sử dụng đất
Bài giảng, giáo trình:
1. Lê Quang Trí. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai. Trường ĐH Cần Thơ. Xem
2. Phan Văn Tự. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai 1, 2, 22, 3. Trường ĐH Nông Lâm TP HCM
2. Vụ ĐK&TK đất đai. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường
3. Lê Cảnh Định. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Trường ĐH Bách khoa TP HCM
4. Nguyễn Trung Quyết. Bài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất. Trường ĐH Nông Lâm TP HCM
5. SEMLA. Tài liệu tập huấn Quy hoạch sử dụng đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường
6. Võ Thanh Phong. Các phương pháp ứng dụng lập QHSD đất 13. Trường CĐCĐ Vĩnh Long
    Nguyễn Ngọc Đệ. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn 2-PRA. Trường ĐH Cần Thơ
7. SEMLA. Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép. Dự thảo 1, Báo cáo tổng hợp, Hướng dẫn kỹ thuật, Kết quả, Sự tham gia của cộng đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề cương tập huấn công tác QHSD đất         
Văn bản quy phạm pháp luật:
3. Nghị định 181, 69
Tài liệu nghiệp vụ

Nguyễn Ngọc Nông và ctv. Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn. NXB Nông nghiệp. 2004. Xem Tải xuống

3.6 Tài chính đất đai
        Hồ Thị Lam Trà và Nguyễn Văn Quân. Giáo trình Định giá đất. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 2005. Xem Tải xuống
        Đỗ Thị Lan và Đỗ Anh Tài. Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất. NXB Nông nghiệp. 2007. Xem Tải xuống

3.7 Thanh tra đất đai
        Đinh Văn Thoá. Bài giảng Thanh tra đất đai. Xem Tải xuống


3.8 Tin học chuyên ngành
Tài liệu hướng dẫn sử dụng AutoCAD, MicroStation và các PM bình sai


Ċ
Võ Thanh Phong,
23:24, 8 thg 8, 2011
Comments