Bài giảng‎ > ‎

Danh mục sách ngành Quản lý đất đai

 1. Trắc đạc. Bùi Quang Tuyến và các thành viên. Trường Đại học Cần Thơ. 2005.   Xem Tải xuống 
 2. Trắc địa. Phạm Văn Chuyên. Nhà Xuất bản Xây dựng. 2006.
 3. Giáo trình Trắc địa. Đàm Xuân Hoàn. Trường Đại học Nông nghiệp I. 2007. Xem Tải xuống
 4. Giáo trình Trắc địa (cao đẳng). Phạm Viết Vỹ. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 2013.  Xem Tải xuống
 5. Trắc địa. Nguyễn Quang Tác.  Nhà Xuất bản Xây dựng.  1998. 
 6. Hướng dẫn giải bài tập Trắc địa đại cương. Phạm Văn Chuyên. Nhà Xuất bản Giao thông Vận tải. 2008. 
 7. Trắc địa - Phần bài tập. Lê Hồng Ánh. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 1998.
 8. Bản đồ học đại cương. Lâm Quang Dốc. Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm. 2005. Xem  Tải xuống
 9. Bản đồ học và Hệ thống thông tin địa lý (GIS). Nguyễn Hiếu Trung. Trường Đại học Cần Thơ. 2000.
 10. Giáo trình Toán bản đồ Tải xuống
 11. Giáo trình Bản đồ địa chính. Nguyễn Thị Kim Hiệp. Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên)  Xem Tải xuống
 12. Giáo trình Đo đạc Địa chính. Nguyễn Trọng San. Nhà Xuất bản Hà Nội. 2006.  Xem Tải xuống
 13. Bài giảng môn học AutoCAD 1. Nguyễn Hoàng Hiển. Trường Đại học Sư phạm TP HCM. 2006.  Xem  Tải xuống
 14. Giáo trình Lý thuyết và thực hành Vẽ trên máy tính với Autocad 2011. Nguyễn Lê Châu Thành. Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. 2011 Xem Tải xuống
 15. Căn bản hướng dẫn sử dụng MicroStation SE. Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2004.   Xem  Tải xuống
 16. Hướng dẫn sử dụng FAMIS 2006. Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2006.   Xem Tải xuống
 17. Giáo trình Thổ nhưỡng. Trần Kim Tính và các thành viên. Trường Đại học Cần Thơ. 2001.
 18. Giáo trình Thổ nhưỡng học. Trần Văn Chính và các thành viên. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 2000.  Liên kết Tải xuống
 19. Giáo trình Đất trồng trọt. Nguyễn Thế Đặng và các thành viên. Nhà Xuất bản Nông nghiệp. 2008. Xem Tải xuống
 20. Giáo trình Phân loại đất theo FAO/UNESCO WRB 1998. Võ-Tòng Anh.  Trường Đại học Cần Thơ. 200?. Xem  Tải xuống     Liên kết (sử dụng Internet Explorer)
 21. Phân loại đất & Xây dựng bản đồ đất. Đỗ Nguyên Hải, Hoàng Văn Mùa. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 2007.    Xem Tải xuống 
 22. Sổ tay điều tra, phân loại và đánh giá đất đai. Tôn Thất Chiểu và các thành viên. Nhà Xuất bản Nông nghiệp. 1999. Tải xuống
 23. Giáo trình phì nhiêu đất. Ngô Ngọc Hưng và các thành viên. Trường Đại học Cần Thơ. 2004.
 24. Giáo trình Tài nguyên nước lục địa. Nguyễn Võ Châu Ngân.  Trường Đại học Cần Thơ. 2003.  Xem Tải xuống
 25. Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam. Nguyễn Thanh Sơn. Nhà Xuất bản Giáo dục. 2005.  Xem Tải xuống
 26. Giáo trình Quản lý nguồn nước. Phạm Ngọc Dũng  và các thành viên.  Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 200?.  Xem Tải xuống
 27. Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước. Hà Văn Khối.  Nhà Xuất bản Nông nghiệp. 2005.  Xem Tải xuống
 28. Giáo trình Luật Đất đai. Trần Quang Huy. Nhà Xuất bản Công an nhân dân. 2005.  Xem Tải xuống
 29. Bài giảng Luật Đất đai. Vũ Ngọc Kích. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2004. Tải xuống
 30. Hỏi đáp pháp luật về tài nguyên và môi trường. Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2007.   Xem Tải xuống
 31. Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai. Nguyễn Khắc Thái Sơn. Nhà Xuất bản Nông nghiệp. 2007. Xem Tải xuống
 32. Giáo trình Hệ thống quản lý thông tin đất đai. Trần Văn Hùng, Truơng Chí Quang. Trường Đại học Cần Thơ. 2005.
 33. GIS đại cương. Trần Vĩnh Phước. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia. 2000.
 34. Hệ thống thông tin địa lý. Võ Quang Minh. Trường Đại học Cần Thơ. 2005. Xem
 35. Bài giảng Đánh giá đất đai. Huỳnh Thanh Hiền. Trường Đại học Nông Lâm TP HCM. 2015. Xem Tải xuống
 36. Giáo trình Thực tập Đánh giá đất đai. Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. Trường Đại học Cần Thơ. 2007.   Xem  Tải xuống
 37. Giáo trình Phân hạng và định giá đất. Lê Tấn Lợi. Trường Đại học Cần Thơ. 2002.
 38. Giáo trình Định giá đất. Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 2005. Xem Tải xuống
 39. Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất. Đỗ Thị Lan và Đỗ Anh Tài. Nhà Xuất bản Nông nghiệp. 2007. Xem Tải xuống
 40. Giáo trình Đăng ký và thống kê đất đai. Lê Đình Thắng và các thành viên. Nhà Xuất bản Hà Nội. 2005.
 41. Bài giảng Về đăng ký quyền sử dụng đất. Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2004. Tải xuống
 42. Nghiệp vụ Đăng ký thống kê. Chương trình SEMLA - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009.  Xem Tải xuống
 43. Giáo trình Hồ sơ địa chính. Nguyễn Trọng Đợi. Trường Đại học Quy Nhơn. 2009. Xem Tải xuống 
 44. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai. Lê Quang Trí. Trường Đại học Cần Thơ. 2005. Xem Tải xuống
 45. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2007. Tải xuống
 46. Đề cương Tập huấn về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Viện Điều tra Quy hoạch đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2004. Tải xuống
 47. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai. Lương Văn Hinh và các thành viên. Nhà Xuất bản Nông nghiệp. 2003. Xem Tải xuống
 48. Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn. Nguyễn Ngọc Nông và các thành viên. Nhà Xuất bản Nông nghiệp. 2004. Xem Tải xuống
 49. Bài giảng Thanh tra đất đai. Đinh Văn Thoá. 2008. Xem Tải xuống
 50. Nghiệp vụ Địa chính xã. Chương trình SEMLA - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009. Tải xuống
 51. Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của chính quyền cấp huyện. Chương trình SEMLA - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009. Tải xuống
 52. Nghiệp vụ Bảo vệ môi trường. Chương trình SEMLA - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009. Tải xuống
Ċ
Võ Thanh Phong,
17:28, 20 thg 12, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:44, 6 thg 9, 2012
ċ
BG-giaothue&thuhoidat.rar
(108k)
Võ Thanh Phong,
19:59, 13 thg 3, 2013
ĉ
Võ Thanh Phong,
06:23, 14 thg 1, 2016
Ċ
Võ Thanh Phong,
05:24, 7 thg 9, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
05:09, 24 thg 9, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
05:32, 7 thg 9, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
04:58, 24 thg 9, 2012
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:59, 30 thg 11, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:09, 30 thg 11, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
21:32, 8 thg 10, 2016
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:36, 19 thg 12, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:59, 14 thg 2, 2016
ċ
HoiKHDat-Sotaydieutraphanloaidanhgiadat.zip
(228k)
Võ Thanh Phong,
14:46, 30 thg 11, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:58, 12 thg 2, 2014
Ċ
Võ Thanh Phong,
12:58, 25 thg 12, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
13:22, 25 thg 12, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
20:02, 19 thg 12, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:38, 19 thg 12, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:52, 19 thg 12, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:19, 30 thg 11, 2011
Ċ
Võ Thanh Phong,
14:16, 25 thg 12, 2011
ċ
Thonhuong.zip
(3554k)
Võ Thanh Phong,
03:02, 27 thg 11, 2011
ċ
dangkythongke.zip
(347k)
Võ Thanh Phong,
03:10, 15 thg 10, 2013
Comments