Bài giảng‎ > ‎

Quy hoạch sử dụng đất

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thực hành tính toán số liệu Quy hoạch sử dụng đất  427k v. 1 18:15, 6 thg 3, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất   4053k v. 1 18:21, 6 thg 3, 2016 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất   1721k v. 2 19:56, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Vai trò của đất đai   142k v. 2 06:14, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Cơ sở của quy hoạch sử dụng đất  140k v. 2 06:14, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Thực tiễn công tác lập quy hoạch sử dụng đất  146k v. 2 06:15, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất 1  302k v. 2 06:15, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất 2  332k v. 2 06:15, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất 3  1442k v. 2 06:15, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO (1993)  466k v. 2 06:17, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Quy hoạch sử dụng đất của Việt Nam  372k v. 2 05:29, 28 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Quy định công tác quy hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  2904k v. 2 05:30, 28 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Nội dung cơ bản của .Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT  1880k v. 2 19:18, 22 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Quy trình, nội dung lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện   426k v. 2 19:16, 22 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
  48k v. 4 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tập định mức sử dụng đất cho các mục đích sử dụng đất trong quy hoạch  1353k v. 4 19:15, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Bản đồ đất & Bản đồ thích nghi đất đai huyện Đầm Dơi - Cà Mau  1790k v. 5 19:25, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Hà Giang  2610k v. 2 19:16, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa  4721k v. 2 19:17, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai xã Thanh Thủy đến năm 2010  341k v. 2 19:19, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề án Xây dựng nông thôn mới xã Bình Thủy - Châu Phú - An Giang giai đoạn 2011 - 2020   1253k v. 2 19:20, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất thị xã Sông Cầu năm 2015  798k v. 2 19:21, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Lồng ghép lấy ý kiến người dân trong quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Tình huống Thị trấn Long Hải - huyện Long Điền - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  8078k v. 4 18:52, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Lồng ghép yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tình huống huyện Côn Đảo - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18:52, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Lồng ghép yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tình huống huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai  8176k v. 4 18:52, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Lồng ghép yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tình huống huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang   10112k v. 4 18:52, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quân 6 - TP HCM  2785k v. 2 19:22, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hà Tĩnh  4450k v. 2 19:23, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Hải Thanh. 2007. Các mô hình và phần mềm tối ưu hoá và ứng dụng trong nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội   1167k v. 3 14:37, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Cảnh Định. 2006. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Trường ĐH Bách khoa TP HCM   1592k v. 2 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Hữu Ngữ. 2010. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế   1504k v. 5 14:28, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Trung Quyết. . Bài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất. Trường ĐH Nông Lâm TP HCM   873k v. 2 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Phan Văn Tự. 2015. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai. Trường ĐH Nông Lâm TP HCM  14116k v. 2 19:46, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2006. Đề cương tập huấn công tác Quy hoạch sử dụng đất  92k v. 4 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đỗ Nguyên Hải. 2007. Giáo trình Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội    3569k v. 4 14:33, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Quang Trí. 2005. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai. Trường ĐH Cần Thơ   4067k v. 2 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông và Nguyễn Đình Thi. 2003. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. NXB Nông nghiệp    3582k v. 4 14:27, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
GTZ. 1999. Land Use Planning Methods, Strategies and Tools   777k v. 4 14:25, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
FAO. 1993. Guidelines for land-use planning   1281k v. 4 14:23, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
  887k v. 2 18:21, 6 thg 3, 2016 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Chương trình Nâng cao năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường - SEMLA. 2005. Tài liệu tập huấn Quy hoạch sử dụng đất    81k v. 5 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
So sánh các quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT với Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT  79k v. 6 06:17, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất cấp huyện - TCVN 8409:2010   1745k v. 2 19:06, 16 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Comments