Bài giảng‎ > ‎

Quy hoạch sử dụng đất

Bài giảng Quy hoạch phân bổ sử dụng đất - Lớp QLĐĐ8 Xem Tải xuống


Văn bản quy phạm pháp luật:

1. Hiến pháp năm 2013     Tải xuống

2. Luật Đất đai năm 2013     Tải xuống

3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP      Tải xuống

4. Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT     Tải xuống

Xem thêm


Tài liệu nghiệp vụ:

1. Tập định mức các loại đất

2. Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

3. Chuẩn dữ liệu đồ họa quy hoạch sử dung đất

4. Một số vấn đề phương pháp luận thống kê. Viện Khoa học Thống kê. 2005. Xem Tải xuống


Nguyễn Cửu Đàm - nhà quy hoạch Sài Gòn đầu tiên và Lũy Bán Bích 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Thực hành tính toán số liệu Quy hoạch sử dụng đất  427k v. 1 18:15, 6 thg 3, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất   4053k v. 1 18:21, 6 thg 3, 2016 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất   1721k v. 2 19:56, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Vai trò của đất đai   142k v. 2 06:14, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Cơ sở của quy hoạch sử dụng đất  140k v. 2 06:14, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Thực tiễn công tác lập quy hoạch sử dụng đất  146k v. 2 06:15, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất 1  302k v. 2 06:15, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất 2  332k v. 2 06:15, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất 3  1442k v. 2 06:15, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO (1993)  466k v. 2 06:17, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Quy hoạch sử dụng đất của Việt Nam  372k v. 2 05:29, 28 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Quy định công tác quy hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  2904k v. 2 05:30, 28 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Nội dung cơ bản của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT   1880k v. 2 15:15, 18 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
ć
Xem Tải xuống
Quy trình, nội dung lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện   426k v. 2 19:16, 22 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Những điểm mới về quy hoạch sử dụng đất trong Luật Đất đai 2013  48k v. 4 15:17, 18 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Tập định mức sử dụng đất cho các mục đích sử dụng đất trong quy hoạch  1353k v. 4 19:15, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Bản đồ đất & Bản đồ thích nghi đất đai huyện Đầm Dơi - Cà Mau  1790k v. 5 19:25, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Hà Giang  2610k v. 2 19:16, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa  4721k v. 2 19:17, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai xã Thanh Thủy đến năm 2010  341k v. 2 19:19, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đề án Xây dựng nông thôn mới xã Bình Thủy - Châu Phú - An Giang giai đoạn 2011 - 2020   1253k v. 2 19:20, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất thị xã Sông Cầu năm 2015  798k v. 2 19:21, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Lồng ghép lấy ý kiến người dân trong quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Tình huống Thị trấn Long Hải - huyện Long Điền - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  8078k v. 4 18:52, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Xem
Lồng ghép yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tình huống huyện Côn Đảo - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  18:52, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Lồng ghép yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tình huống huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai  8176k v. 4 18:52, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Lồng ghép yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tình huống huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang   10112k v. 4 18:52, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quân 6 - TP HCM  2785k v. 2 19:22, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hà Tĩnh  4450k v. 2 19:23, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Hải Thanh. 2007. Các mô hình và phần mềm tối ưu hoá và ứng dụng trong nông nghiệp. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội   1167k v. 3 14:37, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Cảnh Định. 2006. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Trường ĐH Bách khoa TP HCM   1592k v. 2 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Hữu Ngữ. 2010. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế   1504k v. 5 14:28, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Trung Quyết. . Bài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất. Trường ĐH Nông Lâm TP HCM   873k v. 2 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Phan Văn Tự. 2015. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai. Trường ĐH Nông Lâm TP HCM  14116k v. 2 19:46, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2006. Đề cương tập huấn công tác Quy hoạch sử dụng đất  92k v. 4 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
GIZ. 2012. Land Use Planning: Concept, Tools and Applications. The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  5354k v. 2 20:54, 13 thg 3, 2018 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Đỗ Nguyên Hải. 2007. Giáo trình Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội    3569k v. 4 14:33, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Nguyễn Ngọc Nông, Lương Văn Hinh, Đặng Văn Minh và Nguyễn Thi Bích Hiệp. 2004. Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn. Nhà Xuất bản Nông nghiệp.   1322k v. 2 15:23, 18 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lê Quang Trí. 2005. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai. Trường ĐH Cần Thơ   4067k v. 2 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông và Nguyễn Đình Thi. 2003. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. NXB Nông nghiệp    3582k v. 4 14:27, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
GTZ. 1999. Land Use Planning Methods, Strategies and Tools   777k v. 4 14:25, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
FAO. 1993. Guidelines for land-use planning   1281k v. 4 14:23, 17 thg 2, 2016 Võ Thanh Phong
Ċ
Xem Tải xuống
Quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01: 2008/BXD  887k v. 2 15:07, 18 thg 4, 2017 Võ Thanh Phong
ċ

Tải xuống
Chương trình Nâng cao năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường - SEMLA. 2005. Tài liệu tập huấn Quy hoạch sử dụng đất    81k v. 5 19:43, 31 thg 12, 2015 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
So sánh các quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT với Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT  79k v. 6 06:17, 14 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
ĉ
Xem Tải xuống
Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất cấp huyện - TCVN 8409:2010   1745k v. 2 19:06, 16 thg 1, 2016 Võ Thanh Phong
Comments