Bài thực hành AutoCAD ĐHLT QLĐĐ 2014

Bài 1: Vẽ thửa đất và biên tập bản đồ    Xem Tải xuống     Dữ liệu thực hành

Bài 2: Vẽ hình và hiệu chỉnh cơ bản    Xem Tải xuống    Bài tập làm thêm   Xem Tải xuống

Bài 3: Vẽ xây dựng    Tải xuống

- Mặt bằng     Xem Tải xuống và Mặt bằng mái   Xem Tải xuống

- Mặt cắt A-A    Xem Tải xuống     Mặt đứng 1-8    Xem Tải xuống     Mặt đứng 8-1    Xem Tải xuống     Mặt đứng A-D    Xem Tải xuống

Câu hỏi ôn tập     Xem Tải xuống

Xem thêm:

- Lệnh tắt trong AutoCAD    Xem Tải xuống

- Tài liệu AutoCAD     Liên kết

Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  

Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết
Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010
   Liên kết
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết
Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:
 - MicroStation SE: Liên kết 

 - AutoCAD 2004: trên site VTC [EN]

 - Số hóa Google Maps bằng MapInfo: Liên kết

Thầy Đinh Công Hoà hướng dẫn biên tập bản đồ  bằng MicroStation SE và AutoCAD R14 

Tin học căn bản Liên kết

Tài liệu và video hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Microsoft Office 2007 bằng tiếng Việt trên trang Microsoft Việt Nam


"Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt"     Liên kết


Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật     Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

70 năm Tình ca  trong Tân nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hoài Nam biên soạn     Liên kết  Tải xuống

Khoảnh khắc kỳ diệu     Liên kết
Quà tặng cuộc sống    Liên kết

Liên kết trang web: