TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: VỪA LÀM VỪA HỌC:
I. Cao đẳng liên thông Quản lý đất đai VLVH: Xem
1. Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển: Từ ngày ra Thông báo đến 30/10/2015 
2. Tổ chức ôn thi 
3 môn
 (04 tuần): 17/10/2015 đến 08/11/2015 
:
- Toán
- Trắc địa    (Tài liệu Xem Tải xuống và Đề cương  Xem Tải xuống)
- Quy hoạch sử dụng đất
3. Tổ chức thi tuyển: 21 & 22/11/2015 
4. Tập trung nhập học: Tháng 12/2015
II. Đại học liên thông Quản lý đất đai VLVH (liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp) Xem
1. Nộp hồ sơ: đến 24/10/2015
2. Ôn thi: Các ngày 30/10, 01, 07, 08, 14, 15/11/2015
- Triết học
- Trắc địa bản đ
- Khoa học đất
3. Thi tuyển: 21 & 22/11/2015 
4. Nhập học: Tháng 12/2015

Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010   Liên kết
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết
Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:
 - MicroStation SE: Liên kết 

 - AutoCAD 2004: trên site VTC [EN]

 - Số hóa Google Maps bằng MapInfo: Liên kết

Hướng dẫn biên tập bản đồ  bằng MicroStation SE và AutoCAD R14 của
Thầy Đinh Công Hoà 
Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết
Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

70 năm Tình ca  trong Tân nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hoài Nam biên soạn     Liên kết  Tải xuống

Tin học căn bản Liên kết

Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Microsoft Office 2007 và 2013 trên trang Microsoft 


"Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt"     Liên kết