Tuyển sinh năm 2015, Trường Cao đẳng Cng đồng Vĩnh Long (VLCC) có thêm 4 ngành mới:
- 3 ngành cao đẳng: Tiếng Anh, Điện - Điện tử và Tài chính ngân hàng
- 1 ngành trung cấp: Trắc địa - Địa hình - Địa chính

Tài liệu và Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Cơ sở (phần Trắc địa) 

Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  

Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết
Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010
   Liên kết
Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết
Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:
 - MicroStation SE: Liên kết 

 - AutoCAD 2004: trên site VTC [EN]

 - Số hóa Google Maps bằng MapInfo: Liên kết

Hhướng dẫn biên tập bản đồ  bằng MicroStation SE và AutoCAD R14 của
Thầy Đinh Công Hoà 

Tin học căn bản Liên kết

Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Microsoft Office 2007 và 2013 trên trang Microsoft 


"Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt"     Liên kết


Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật     Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

70 năm Tình ca  trong Tân nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hoài Nam biên soạn     Liên kết  Tải xuống

Khoảnh khắc kỳ diệu     Liên kết
Quà tặng cuộc sống    Liên kết

Liên kết trang web: