Tài liệu và Bài tập ôn thi tốt nghiệp phần Trắc địa môn: Cơ sở

Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010   Liên kết

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết

Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:
 - MicroStation SE: Liên kết 

 - AutoCAD 2004: trên site VTC [EN]

 - Số hóa Google Maps bằng MapInfo: Liên kết


Thầy 
Đinh Công Hoà hướng dẫn 
biên tập bản đồ  bằng MicroStation SE và AutoCAD R14 

 Tin học căn bản Liên kết

Tài liệu và video hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Microsoft Office 2007 bằng tiếng Việt trên trang Microsoft Việt Nam


"Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt"     Liên kết


Hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp  Liên kết

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính     Liên kết

Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật     Liên kết

Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết

Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

70 năm Tình ca  trong Tân nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hoài Nam biên soạn     Liên kết  Tải xuống

Khoảnh khắc kỳ diệu     Liên kết
Quà tặng cuộc sống    Liên kết

Liên kết trang web:

National Geodetic Survey
Land Resources
SSSA - Educational Resources
USDA - NRCS
Bảo tàng Đất Việt Nam
Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ - EPA Tiếng Việt
Ngân hàng kiến thức trồng lúa
Ngân hàng kiến thức trồng ngô
Kỹ thuật trồng rau an toàn


Ċ
Võ Thanh Phong,
06:56 27-05-2014
Ċ
Võ Thanh Phong,
19:45 07-01-2014
ĉ
Võ Thanh Phong,
04:42 01-03-2014