9ngày kể từ khi
Giỗ Tổ Hùng Vương

Số lượt truy cập

THÔNG BÁO 

Các bạn sinh viên lớp Cao đẳng Quản lý đất đai 2011 và học sinh Trung cấp chuyên nghiệp Quản lý đất đai 2012 sử dụng 

Mẫu Báo cáo rèn nghề năm 2014  Tải xuống


Pháp luật tài nguyên và môi trường pdf     ppt    Liên kết

Nội dung ôn thi     Xem Tải xuống

Thông báo:
Các bạn sinh viên Lớp ĐHLT QLĐĐ 2013 thực hiện 01 chuyên đề có nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường đáp ứng các yêu cầu sau
- Chủ đề mang tính thời sự
- Bài viết theo cấu trúc bài luận (1. Đặt vấn đề. 2. Phân tích vấn đề & 3. Nhận định vấn đề)     Xem thêm Tải xuống Hướng dẫn
- Có áp dụng văn bản có liên quan
- Chính tả tiếng Việt
gởi nộp file theo địa chỉ mail vtphong@vlcc.edu.vn đến hết ngày 29/4/2014.

Danh mục sách ngành Quản lý đất đai     Liên kết  

Các phần mềm: ViLIS, Cấp GCN, FAMIS 2010   Liên kết

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thành lập bản đồ Liên kết

Video hướng dẫn các phần mềm biên tập bản đồ:
 - MicroStation SE: Liên kết 

 - AutoCAD 2004: trên site VTC [EN]

 - Số hóa Google Maps bằng MapInfo: Liên kết


 Tin học căn bản Liên kết

Tài liệu và video hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Microsoft Office 2007 bằng tiếng Việt trên trang Microsoft Việt Nam


"Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt"     Liên kết


Hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp  Liên kết

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính     Liên kết

Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật     Liên kết

Quy chế đào tạo và rèn luyện Liên kết

Chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai    Liên kết

Kỹ năng tư duy     Liên kết
 "Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” được lập và duy trì bởi Joe Landsberger    Liên kết

70 năm Tình ca  trong Tân nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hoài Nam biên soạn     Liên kết  Tải xuống

Khoảnh khắc kỳ diệu     Liên kết
Quà tặng cuộc sống    Liên kết

Liên kết trang web
Chính phủ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tư pháp - VBQPPL
Chương trình SEMLA
Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Trường Đại học Đồng Tháp
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM
Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
National Geodetic Survey
Land Resources
SSSA - Educational Resources
USDA - NRCS
Bảo tàng Đất Việt Nam
Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ - EPA Tiếng Việt

Č
Ċ
ď
Võ Thanh Phong,
19:45 07-01-2014
ĉ
ď
Võ Thanh Phong,
04:42 01-03-2014